Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

VAT

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2014.04.01 - bieżąca
 zmieniony przez
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Stawki (art. 41 - 42) 
Rozdział 2. Deklaracje (art. 99) 
Załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
Załącznik nr 1. (uchylony)    
Załącznik nr 4. (uchylony)    
Załącznik nr 5. (uchylony)    
Załącznik nr 9. (uchylony)    
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60