Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » POLSKI ŁAD »  Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki ...

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 581
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1938
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1373
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1398
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1285
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.04.23 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 11b) 
Rozdział 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych (art. 1 - 5) 
Rozdział 2. Zadania władz publicznych (art. 6 - 11b) 
Dział II. Świadczenia opieki zdrowotnej (art. 12 - 54) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 12 - 31) 
Rozdział 1a. Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych (art. 31a - 31l) 
Rozdział 1aa. Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej (art. 31la - 31lc) 
Rozdział 1b. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (art. 31m - 31x) 
Rozdział 2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej (art. 32 - 42) 
Rozdział 2a. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju (art. 42a - 42k) 
Rozdział 3. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 43 - 47ca) 
Rozdział 3a. Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (art. 47d - 47i) 
Rozdział 4. Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe (art. 48 - 48f) 
Rozdział 5. Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 49 - 54) 
Dział III. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (art. 55 - 61) 
Dział IIIA. Kontrola (art. 61a - 64) 
Dział IV. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 65 - 95) 
Rozdział 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (art. 65 - 78) 
Rozdział 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 79 - 95) 
Dział IVa. Ocena potrzeb zdrowotnych (art. 95a - 95k) 
Dział IVb. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (art. 95l - 95n) 
Dział V. Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 96 - 131b) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 96 - 112) 
Rozdział 2. Gospodarka finansowa Funduszu (art. 113 - 131b) 
Dział Va. Finansowanie ochrony zdrowia (art. 131c - 131d) 
Dział VI. Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami (art. 132 - 161b) 
Dział VIa. Transport sanitarny (art. 161ba - 161e) 
Dział VII. Nadzór (art. 162 - 187) 
Dział VIII. Przetwarzanie i ochrona danych (art. 188 - 192a) 
Dział IX. Przepisy karne (art. 192b - 195) 
Dział X. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 196 - 228) 
Dział XI. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe (art. 229 - 252) 
Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
(uchylony)