Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia rodzinne »  Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
zmiany w:
 Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 182
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 163
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 930
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.05.11 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 35) 
Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy (art. 1 - 14) 
Rozdział 2. Zadania pomocy społecznej (art. 15 - 35) 
Dział II. Świadczenia z pomocy społecznej (art. 36 - 109) 
Rozdział 1. Zasiłki i usługi (art. 36 - 53a) 
Rozdział 2. Domy pomocy społecznej (art. 54 - 66) 
Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 67 - 69) 
Rozdział 4. Pomoc dla osób usamodzielnianych (art. 70 - 90a) 
Rozdział 5. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (art. 91 - 95) 
Rozdział 6. Zasady odpłatności za świadczenia (art. 96 - 99) 
Rozdział 7. Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej (art. 100 - 109) 
Dział III. Organizacja pomocy społecznej (art. 110 - 134) 
Rozdział 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej (art. 110 - 115) 
Rozdział 2. Pracownicy socjalni (art. 116 - 123a) 
Rozdział 3. Rada Pomocy Społecznej (art. 124 - 125) 
Rozdział 4. Nadzór i kontrola (art. 126 - 134) 
Dział IIIa. Realizacja działań finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (art. 134a - 134l) 
Dział IV. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 143 - 161) 
Rozdział 1. Przepisy zmieniające (art. 143 - 135) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 144 - 161) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60