Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.10.2016 r. sygn. ...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.10.2016 r. sygn. akt SK 71/13

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2199

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat - przewodniczący,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

Piotr Tuleja,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie 25 października 2016 r., skargi konstytucyjnej Krzysztofa Kułagowskiego o zbadanie zgodności: art. 7541 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.43.296, ze zm.) z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

I

Art. 7541 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U.2014.101, ze zm.) w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową:

    a) jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

    b) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.*)

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

__________________
*) Wyrok został ogłoszony w dniu 29.12.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60