Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.03.2012 r. sygn. ...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.03.2012 r. sygn. akt K 27/08

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 440

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak - sprawozdawca,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat,

Stanisław Rymar,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 29 marca 2012 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., w części, w jakiej przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, nr 57, poz. 352, nr 75, poz. 473, nr 105, poz. 655, nr 149, poz. 996, nr 182, poz. 1228, nr 219, poz. 1442, nr 226, poz. 1475 i 1478 i nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. nr 45, poz. 235, nr 75, poz. 398, nr 84, poz. 455, nr 102, poz. 585, nr 106, poz. 622, nr 120, poz. 690, nr 131, poz. 764, nr 149, poz. 887, nr 168, poz. 1006, nr 178, poz. 1059, nr 197, poz. 1170, nr 205, poz. 1202 i nr 234, poz. 1391), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588), w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60