Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.07.2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1347
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług;

  2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy;

  3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.

§ 2. Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Pieczęcią organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy, jest pieczęć "Polska-Cło", której wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).

§ 4. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera:

  1) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument;

  2) unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;

  3) dane sprzedawcy:

   a) nazwę,

   b) adres,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru;

  5) dane podróżnego:

   a) nazwisko i imię,

   b) datę urodzenia,

   c) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

  6) nazwę sprzedanego towaru, która pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

  7) formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu - wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe;

  8) numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia bezgotówkowego;

  9) numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży;

  10) imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument;

  11) datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.

§ 5. Wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 127a ustawy, oprócz danych, o których mowa w § 4, zawiera:

  1) oznaczenie "TAX FREE FOR TOURISTS";

  2) kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE;

  3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią "Polska-Cło" wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;

  4) napis: "Zwrot podatku w kwocie .......... zł ...... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego w formie wypłaty gotówkowej; 

  5) miejsce na uwagi urzędowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.*)

__________________
*) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521), które traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Załącznik

Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług

Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług

Opis:

Znak TAX FREE jest wykonany w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 120 x 120 mm.

Tło znaku TAX FREE jest białe.

Ramka znaku TAX FREE i napis "TAX FREE FOR TOURISTS" są zielone (w odcieniach Pantone 355C, CMYK 85 10 100 25, RGB 0 130 60, HEX 00823C, RAL 6037).

Wysokość ramki - 96, mm.

Wysoość liter w napisie:

- "TAX FREE" - 16 mm,

- "FOR TOURISTS - 4,6mm

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60