Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.06.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.06.2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

 Dz. U. z 2015 r. poz. 849
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2017 r.

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Załącznik

VAT-27. Informacja podsumowująca/ korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

VAT-27. Informacja podsumowująca/ korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

VAT-27. Informacja podsumowująca/ korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60