Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.04.2015 r. w ...

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.04.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

 Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 22

§ 1. Ogłasza się:

  1) wykaz numerów rachunków bankowych:

   a) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1267, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,

   b) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,

   c) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

  2) symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.

§ 2. Wymienione w załączniku nr 1-4 do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

  1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług,
VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),
VIU-D/VIN-
D(MOSS)
- podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),
in.d. - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Załącznik nr 1

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych,
których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy
o urzędach i izbach skarbowych oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań
z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Lp. Nazwa i adres
urzędu skarbowego
Rodzaj
rachunku
bankowego
Numer rachunku bankowego Bank obsługujący
1 2 3 4 5
  WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1 Urząd Skarbowy d.    
  59-700 Bolesławiec CIT 20101016740004332221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Garncarska 10 VAT 67101016740004332222000000  
    PIT 17101016740004332223000000  
    in.d. 11101016740004332227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  57-500 Bystrzyca Kłodzka CIT 98101016740023782221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Adama Mickiewicza 5 VAT 48101016740023782222000000  
    PIT 95101016740023782223000000  
    in.d. 89101016740023782227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  58-200 Dzierżoniów CIT 88101016740008952221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Pocztowa 14 VAT 38101016740008952222000000  
    PIT 85101016740008952223000000  
    in.d. 79101016740008952227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  67-200 Głogów CIT 09101016740006352221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Adama Mickiewicza 53 VAT 56101016740006352222000000  
    PIT 06101016740006352223000000  
    in.d. 97101016740006352227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  59-400 Jawor CIT 54101016740006642221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Jurija Gagarina 5 VAT 04101016740006642222000000  
    PIT 51101016740006642223000000  
    in.d. 45101016740006642227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  58-500 Jelenia Góra CIT 06101016740008402221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Wolności 121 VAT 53101016740008402222000000  
    PIT 03101016740008402223000000  
    in.d. 94101016740008402227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  58-400 Kamienna Góra CIT 13101016740004912221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Papieża Jana Pawła II 18 VAT 60101016740004912222000000  
    PIT 10101016740004912223000000  
    in.d. 04101016740004912227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  57-300 Kłodzko CIT 66101016740020752221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Stanisławy
Walasiewiczówny 1
VAT 16101016740020752222000000  
    PIT 63101016740020752223000000  
    in.d. 57101016740020752227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  59-220 Legnica CIT 15101016740032322221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Najświętszej Marii Panny 3 VAT 62101016740032322222000000  
    PIT 12101016740032322223000000  
    in.d. 06101016740032322227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  59-800 Lubań CIT 28101016740008242221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Stara 1 VAT 75101016740008242222000000  
    PIT 25101016740008242223000000  
    in.d. 19101016740008242227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  59-300 Lubin CIT 36101016740020882221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94 VAT 83101016740020882222000000  
    PIT 33101016740020882223000000  
    in.d. 27101016740020882227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  59-600 Lwówek Śląski CIT 04101016740013972221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Budowlanych 1 VAT 51101016740013972222000000  
    PIT 98101016740013972223000000  
    in.d. 92101016740013972227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  56-300 Milicz CIT 02101016740006932221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Składowa 2 VAT 49101016740006932222000000  
    PIT 96101016740006932223000000  
    in.d. 90101016740006932227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  57-400 Nowa Ruda CIT 89101016740024112221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Kolejowa 23 VAT 39101016740024112222000000  
    PIT 86101016740024112223000000  
    in.d. 80101016740024112227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  56-400 Oleśnica CIT 25101016740098562221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Lwowska 34-38 VAT 72101016740098562222000000  
    PIT 22101016740098562223000000  
    in.d. 16101016740098562227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  55-200 Oława CIT 48101016740039842221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Lwowska 1 VAT 95101016740039842222000000  
    PIT 45101016740039842223000000  
    in.d. 39101016740039842227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  57-100 Strzelin CIT 21101016740008822221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Bolka I Świdnickiego 14 VAT 68101016740008822222000000  
    PIT 18101016740008822223000000  
    in.d. 12101016740008822227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  55-300 Środa Śląska CIT 61101016740044862221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Oławska 5A VAT 11101016740044862222000000  
    PIT 58101016740044862223000000  
    in.d. 52101016740044862227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  58-100 Świdnica CIT 43101016740054252221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1-3 VAT 90101016740054252222000000  
    PIT 40101016740054252223000000  
    doch. 28101016740054252231000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  55-100 Trzebnica CIT 44101016740045162221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Prusicka 2 VAT 91101016740045162222000000  
    PIT 41101016740045162223000000  
    in.d. 35101016740045162227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  58-306 Wałbrzych CIT 58101016740046912221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Uczniowska 21 VAT 08101016740046912222000000  
    PIT 55101016740046912223000000  
    in.d. 49101016740046912227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  56-100 Wołów CIT 83101016740057312221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Tadeusza Kościuszki 17 VAT 33101016740057312222000000  
    PIT 80101016740057312223000000  
    in.d. 74101016740057312227000000  
23 Urząd Skarbowy d.    
  Wrocław-Fabryczna CIT 02101016740014692221000000 NBP O/O Wrocław
  53-238 Wrocław VAT 49101016740014692222000000  
  ul. Aleksandra Ostrowskiego 5 PIT 96101016740014692223000000  
    in.d. 90101016740014692227000000  
24 Urząd Skarbowy d.    
  Wrocław-Krzyki CIT 77101016740014852221000000 NBP O/O Wrocław
  53-310 Wrocław VAT 27101016740014852222000000  
  ul. Sztabowa 100 PIT 74101016740014852223000000  
    in.d. 68101016740014852227000000  
25 Urząd Skarbowy d.    
  Wrocław-Psie Pole CIT 27101016740017332221000000 NBP O/O Wrocław
  50-231 Wrocław VAT 74101016740017332222000000  
  ul. Trzebnicka 33 PIT 24101016740017332223000000  
    in.d. 18101016740017332227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  Wrocław-Stare Miasto CIT 61101016740006062221000000 NBP O/O Wrocław
  53-654 Wrocław VAT 11101016740006062222000000  
  ul. Inowrocławska 4 PIT 58101016740006062223000000  
    in.d. 52101016740006062227000000  
27 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  50-515 Wrocław CIT 04101016740000392221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Księdza Czesława Klimasa 34 VAT 51101016740000392222000000  
    PIT 98101016740000392223000000  
    in.d. 92101016740000392227000000  
28 Urząd Skarbowy d.    
  Wrocław-Śródmieście CIT 41101016740005502221000000 NBP O/O Wrocław
  50-044 Wrocław VAT 88101016740005502222000000  
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27/29 PIT 38101016740005502223000000  
    in.d. 32101016740005502227000000  
29 Urząd Skarbowy d.    
  57-200 Ząbkowice Śląskie CIT 88101016740020592221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Ludwika Waryńskiego 2A VAT 38101016740020592222000000  
    PIT 85101016740020592223000000  
    in.d. 79101016740020592227000000  
30 Urząd Skarbowy d.    
  59-900 Zgorzelec CIT 43101016740012542221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B VAT 90101016740012542222000000  
    PIT 40101016740012542223000000  
    in.d. 34101016740012542227000000  
31 Urząd Skarbowy d.    
  59-500 Złotoryja CIT 19101016740021182221000000 NBP O/O Wrocław
  Rynek 42 VAT 66101016740021182222000000  
    PIT 16101016740021182223000000  
    in.d. 10101016740021182227000000  
  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY
1 Urząd Skarbowy d.    
  87-700 Aleksandrów Kujawski CIT 51101010780024112221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Kościelna 18 VAT 98101010780024112222000000  
    PIT 48101010780024112223000000  
    in.d. 42101010780024112227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  87-300 Brodnica CIT 58101010780016742221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 19 VAT 08101010780016742222000000  
    PIT 55101010780016742223000000  
    in.d. 49101010780016742227000000  
3 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  85-950 Bydgoszcz CIT 93101010780000262221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Fordońska 77 VAT 43101010780000262222000000  
    PIT 90101010780000262223000000  
    in.d. 84101010780000262227000000  
4 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  85-822 Bydgoszcz CIT 42101010780050632221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Wojska Polskiego 20B VAT 89101010780050632222000000  
    PIT 39101010780050632223000000  
    in.d. 33101010780050632227000000  
5 Trzeci Urząd Skarbowy d.    
  85-032 Bydgoszcz CIT 09101010780060572221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Tadeusza Rejtana 5 VAT 56101010780060572222000000  
    PIT 06101010780060572223000000  
    in.d. 97101010780060572227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  86-200 Chełmno CIT 28101010780016872221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Grudziądzka 6 VAT 75101010780016872222000000  
    PIT 25101010780016872223000000  
    in.d. 19101010780016872227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  87-400 Golub-Dobrzyń CIT 89101010780053112221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Dr J.G. Koppa 1A VAT 39101010780053112222000000  
    PIT 86101010780053112223000000  
    in.d. 80101010780053112227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  86-300 Grudziądz CIT 70101010780026002221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Droga Łąkowa 23 VAT 20101010780026002222000000  
    PIT 67101010780026002223000000  
    in.d. 61101010780026002227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  88-100 Inowrocław CIT 03101010780089892221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  al. Niepodległości 5 VAT 50101010780089892222000000  
    PIT 97101010780089892223000000  
    in.d. 91101010780089892227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  87-600 Lipno CIT 21101010780024242221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Stanisława Staszica 4 VAT 68101010780024242222000000  
    PIT 18101010780024242223000000  
    in.d. 12101010780024242227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  88-300 Mogilno CIT 98101010780090612221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. 900-lecia 20 VAT 48101010780090612222000000  
    PIT 95101010780090612223000000  
    in.d. 89101010780090612227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  89-100 Nakło n. Notecią CIT 14101010780007362221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Sądowa 8 VAT 61101010780007362222000000  
    PIT 11101010780007362223000000  
    in.d. 05101010780007362227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  88-200 Radziejów CIT 96101010780024402221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Rolnicza 6 VAT 46101010780024402222000000  
    PIT 93101010780024402223000000  
    in.d. 87101010780024402227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  87-500 Rypin CIT 94101010780046462221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Dojazdowa 10 VAT 44101010780046462222000000  
    PIT 91101010780046462223000000  
    in.d. 85101010780046462227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  89-400 Sępólno Krajeńskie CIT 71101010780055712221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Tadeusza Kościuszki 22 VAT 21101010780055712222000000  
    PIT 68101010780055712223000000  
    in.d. 62101010780055712227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  86-100 Świecie CIT 35101010780008532221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. 10 Lutego 16 VAT 82101010780008532222000000  
    PIT 32101010780008532223000000  
    in.d. 26101010780008532227000000  
17 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  87-100 Toruń CIT 17101010780039262221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Szosa Chełmińska 34/36 VAT 64101010780039262222000000  
    PIT 14101010780039262223000000  
    in.d. 08101010780039262227000000  
18 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  87-100 Toruń CIT 85101010780026422221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Mazowiecka 63/65 VAT 35101010780026422222000000  
    PIT 82101010780026422223000000  
    in.d. 76101010780026422227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  89-500 Tuchola CIT 93101010780009962221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  Plac Zamkowy 4 VAT 43101010780009962222000000  
    PIT 90101010780009962223000000  
    in.d. 84101010780009962227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  87-200 Wąbrzeźno CIT 36101010780016902221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Macieja Rataja 2 VAT 83101010780016902222000000  
    PIT 33101010780016902223000000  
    in.d. 27101010780016902227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  87-800 Włocławek CIT 88101010780024372221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Stefana Okrzei 72B VAT 38101010780024372222000000  
    PIT 85101010780024372223000000  
    in.d. 79101010780024372227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  88-400 Żnin CIT 40101010780026132221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Klemensa Janickiego 18 VAT 87101010780026132222000000  
    PIT 37101010780026132223000000  
    in.d. 31101010780026132227000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  21-500 Biała Podlaska CIT 71101013390015312221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Prosta 19 VAT 21101013390015312222000000  
    PIT 68101013390015312223000000  
    in.d. 62101013390015312227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  23-400 Biłgoraj CIT 55101013390224772221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Tadeusza Kościuszki 78 VAT 05101013390224772222000000  
    PIT 52101013390224772223000000  
    in.d. 46101013390224772227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  22-100 Chełm CIT 88101013390137232221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Obłońska 20A VAT 38101013390137232222000000  
    PIT 85101013390137232223000000  
    in.d. 79101013390137232227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  22-500 Hrubieszów CIT 29101013390239952221000000 NBP O/O Lublin
  ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 VAT 76101013390239952222000000  
    PIT 26101013390239952223000000  
    in.d. 20101013390239952227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  23-300 Janów Lubelski CIT 21101013390001302221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Wojska Polskiego 32 VAT 68101013390001302222000000  
    PIT 18101013390001302223000000  
    in.d. 12101013390001302227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  22-300 Krasnystaw CIT 27101013390019512221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Rzeczna 5 VAT 74101013390019512222000000  
    PIT 24101013390019512223000000  
    in.d. 18101013390019512227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  23-200 Kraśnik CIT 30101013390021342221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Tadeusza Kościuszki 5 VAT 77101013390021342222000000  
    PIT 27101013390021342223000000  
    in.d. 21101013390021342227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  21-100 Lubartów CIT 16101013390110772221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Legionów 55 VAT 63101013390110772222000000  
    PIT 13101013390110772223000000  
    in.d. 07101013390110772227000000  
9 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  20-027 Lublin CIT 37101013390000392221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Sądowa 5 VAT 84101013390000392222000000  
    PIT 34101013390000392223000000  
    in.d. 28101013390000392227000000  
10 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  20-883 Lublin CIT 40101013390091462221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Tadeusza Szeligowskiego 24 VAT 87101013390091462222000000  
    PIT 37101013390091462223000000  
    in.d. 31101013390091462227000000  
11 Trzeci Urząd Skarbowy d.    
  20-016 Lublin CIT 15101013390000552221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56 VAT 62101013390000552222000000  
    PIT 12101013390000552223000000  
    in.d. 06101013390000552227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  21-400 Łuków CIT 88101013390001432221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Międzyrzecka 72A VAT 38101013390001432222000000  
    PIT 85101013390001432223000000  
    in.d. 79101013390001432227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  24-300 Opole Lubelskie CIT 60101013390021212221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Józefa Piłsudskiego 12 VAT 10101013390021212222000000  
    PIT 57101013390021212223000000  
    in.d. 51101013390021212227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  21-200 Parczew CIT 64101013390057602221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Żabia 2A VAT 14101013390057602222000000  
    PIT 61101013390057602223000000  
    in.d. 55101013390057602227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  24-100 Puławy CIT 24101013390020592221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Władysława Grabskiego 4 VAT 71101013390020592222000000  
    PIT 21101013390020592223000000  
    in.d. 15101013390020592227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  21-300 Radzyń Podlaski CIT 33101013390053242221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Lubelska 1 VAT 80101013390053242222000000  
    PIT 30101013390053242223000000  
    in.d. 24101013390053242227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  22-600 Tomaszów Lubelski CIT 98101013390221902221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Rolnicza 17 VAT 48101013390221902222000000  
    PIT 95101013390221902223000000  
    in.d. 89101013390221902227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  22-200 Włodawa CIT 23101013390004462221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Rynek 9 VAT 70101013390004462222000000  
    PIT 20101013390004462223000000  
    in.d. 14101013390004462227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  22-400 Zamość CIT 79101013390061902221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Jana Kilińskiego 82 VAT 29101013390061902222000000  
    PIT 76101013390061902223000000  
    in.d. 70101013390061902227000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE
1 Urząd Skarbowy d.    
  66-530 Drezdenko CIT 68101017040059462221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Pierwszej Brygady 21 VAT 18101017040059462222000000  
    PIT 65101017040059462223000000  
    in.d. 59101017040059462227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  66-400 Gorzów Wielkopolski CIT 35101017040023812221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 10 VAT 82101017040023812222000000  
    PIT 32101017040023812223000000  
    in.d. 26101017040023812227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  66-600 Krosno Odrzańskie CIT 15101017040047502221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Obrońców Stalingradu 3 VAT 62101017040047502222000000  
    PIT 12101017040047502223000000  
    in.d. 06101017040047502227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  66-300 Międzyrzecz CIT 41101017040045902221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Rynek 3 VAT 88101017040045902222000000  
    PIT 38101017040045902223000000  
    in.d. 32101017040045902227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  67-100 Nowa Sól CIT 23101017040034922221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Stanisława Staszica 1 VAT 70101017040034922222000000  
    PIT 20101017040034922223000000  
    in.d. 14101017040034922227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  69-100 Słubice CIT 05101017040048192221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Wojska Polskiego 155 VAT 52101017040048192222000000  
    PIT 02101017040048192223000000  
    in.d. 93101017040048192227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  69-200 Sulęcin CIT 98101017040059332221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Ignacego Daszyńskiego 47 VAT 48101017040059332222000000  
    PIT 95101017040059332223000000  
    in.d. 89101017040059332227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  66-200 Świebodzin CIT 88101017040056142221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Jana III Sobieskiego 6 VAT 38101017040056142222000000  
    PIT 85101017040056142223000000  
    in.d. 79101017040056142227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  67-400 Wschowa CIT 31101017040059202221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Zielony Rynek 7 VAT 78101017040059202222000000  
    PIT 28101017040059202223000000  
    in.d. 22101017040059202227000000  
10 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  65-054 Zielona Góra CIT 70101017040020912221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24 VAT 20101017040020912222000000  
    PIT 67101017040020912223000000  
    in.d. 61101017040020912227000000  
11 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  65-054 Zielona Góra CIT 75101017040055002221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24 VAT 25101017040055002222000000  
    PIT 72101017040055002223000000  
    in.d. 66101017040055002227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  68-100 Żagań CIT 02101017040033752221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. X - lecia 26 VAT 49101017040033752222000000  
    PIT 96101017040033752223000000  
    in.d. 90101017040033752227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  68-200 Żary CIT 15101017040055262221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Osadników Wojskowych 3 VAT 62101017040055262222000000  
    PIT 12101017040055262223000000  
    in.d. 06101017040055262227000000  
  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
1 Urząd Skarbowy d.    
  97-400 Bełchatów CIT 71101013711411232221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 VAT 21101013711411232222000000  
    PIT 68101013711411232223000000  
    in.d. 62101013711411232227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  95-060 Brzeziny CIT 26101013710014142221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Henryka Sienkiewicza 16 VAT 73101013710014142222000000  
    PIT 23101013710014142223000000  
    in.d. 17101013710014142227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  95-015 Głowno CIT 59101013710004202221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Ludwika Norblina 2 VAT 09101013710004202222000000  
    PIT 56101013710004202223000000  
    in.d. 50101013710004202227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  99-300 Kutno CIT 90101013710020202221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Doktora Antoniego Troczewskiego 12 VAT 40101013710020202222000000  
    PIT 87101013710020202223000000  
    in.d. 81101013710020202227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  98-100 Łask CIT 52101013710029032221000000 NBP O/O Łódź
  ul. 9 Maja 31 VAT 02101013710029032222000000  
    PIT 49101013710029032223000000  
    in.d. 43101013710029032227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  99-400 Łowicz CIT 63101013710027982221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Józefa Chełmońskiego 2 VAT 13101013710027982222000000  
    PIT 60101013710027982223000000  
    in.d. 54101013710027982227000000  
7 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Bałuty CIT 21101013710000422221000000 NBP O/O Łódź
  91-066 Łódź VAT 68101013710000422222000000  
  ul. Zachodnia 47 PIT 18101013710000422223000000  
    in.d. 12101013710000422227000000  
8 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Bałuty CIT 88101013710000552221000000 NBP O/O Łódź
  91-222 Łódź VAT 38101013710000552222000000  
  ul. Świętej Teresy 105 PIT 85101013710000552223000000  
    in.d. 79101013710000552227000000  
9 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Górna CIT 36101013710000842221000000 NBP O/O Łódź
  93-578 Łódź VAT 83101013710000842222000000  
  ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10 PIT 33101013710000842223000000  
    in.d. 27101013710000842227000000  
10 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Górna CIT 91101013710011112221000000 NBP O/O Łódź
  93-578 Łódź VAT 41101013710011112222000000  
  ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10 PIT 88101013710011112223000000  
    in.d. 82101013710011112227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Polesie CIT 66101013710000712221000000 NBP O/O Łódź
  90-646 Łódź VAT 16101013710000712222000000  
  ul. 6 Sierpnia 84/86 PIT 63101013710000712223000000  
    in.d. 57101013710000712227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Śródmieście CIT 58101013710000682221000000 NBP O/O Łódź
  90-019 Łódź VAT 08101013710000682222000000  
  ul. Dowborczyków 9/11 PIT 55101013710000682223000000  
    in.d. 49101013710000682227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  Łódź-Widzew CIT 06101013710000972221000000 NBP O/O Łódź
  92-312 Łódź VAT 53101013710000972222000000  
  ul. Papiernicza 7 PIT 03101013710000972223000000  
    in.d. 94101013710000972227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  26-300 Opoczno CIT 93101013711411072221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Piotrowska 14 VAT 43101013711411072222000000  
    PIT 90101013711411072223000000  
    in.d. 84101013711411072227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  95-200 Pabianice CIT 29101013710004332221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Zamkowa 26 VAT 76101013710004332222000000  
    PIT 26101013710004332223000000  
    in.d. 20101013710004332227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  97-300 Piotrków Trybunalski CIT 71101013710060022221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Wronia 65 VAT 21101013710060022222000000  
    PIT 68101013710060022223000000  
    in.d. 62101013710060022227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  99-200 Poddębice CIT 76101013710011662221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Narutowicza 12 VAT 26101013710011662222000000  
    PIT 73101013710011662223000000  
    in.d. 67101013710011662227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  97-500 Radomsko CIT 88101013711410932221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Mickiewicza 4 VAT 38101013711410932222000000  
    PIT 85101013711410932223000000  
    in.d. 79101013711410932227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  96-200 Rawa Mazowiecka CIT 35101013710034182221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Juliusza Słowackiego 4 VAT 82101013710034182222000000  
    PIT 32101013710034182223000000  
    in.d. 26101013710034182227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  98-200 Sieradz CIT 47101013710023072221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Spółdzielcza 3 VAT 94101013710023072222000000  
    PIT 44101013710023072223000000  
    in.d. 38101013710023072227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  96-100 Skierniewice CIT 50101013710013262221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Nowobielańska 61B VAT 97101013710013262222000000  
    PIT 47101013710013262223000000  
    in.d. 41101013710013262227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  97-200 Tomaszów Mazowiecki CIT 04101013711411102221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 37 VAT 51101013711411102222000000  
    PIT 98101013711411102223000000  
    in.d. 92101013711411102227000000  
23 Urząd Skarbowy d.    
  98-300 Wieluń CIT 15101013710029742221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Krakowskie Przedmieście 34 VAT 62101013710029742222000000  
    PIT 12101013710029742223000000  
    in.d. 06101013710029742227000000  
24 Urząd Skarbowy d.    
  98-400 Wieruszów CIT 53101013710003452221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Rynek 12/13 VAT 03101013710003452222000000  
    PIT 50101013710003452223000000  
    in.d. 44101013710003452227000000  
25 Urząd Skarbowy d.    
  98-220 Zduńska Wola CIT 75101013710041122221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Zielona 15 VAT 25101013710041122222000000  
    PIT 72101013710041122223000000  
    in.d. 66101013710041122227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  95-100 Zgierz CIT 96101013710004462221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8 VAT 46101013710004462222000000  
    PIT 93101013710004462223000000  
    in.d. 87101013710004462227000000  
  WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  32-700 Bochnia CIT 25101012700029162221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Gołębia 3 VAT 72101012700029162222000000  
    PIT 22101012700029162223000000  
    in.d. 16101012700029162227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  32-800 Brzesko CIT 18101012700029742221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Królowej Jadwigi 16 VAT 65101012700029742222000000  
    PIT 15101012700029742223000000  
    in.d. 09101012700029742227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  32-500 Chrzanów CIT 34101012700011372221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Garncarska 9 VAT 81101012700011372222000000  
    PIT 31101012700011372223000000  
    in.d. 25101012700011372227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  33-200 Dąbrowa Tarnowska CIT 79101012700028152221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Berka Joselewicza 5 VAT 29101012700028152222000000  
    PIT 76101012700028152223000000  
    in.d. 70101012700028152227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  38-300 Gorlice CIT 80101012700044282221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Bardiowska 9 VAT 30101012700044282222000000  
    PIT 77101012700044282223000000  
    in.d. 71101012700044282227000000  
6 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  30-363 Kraków CIT 25101012700046622221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Rzemieślnicza 20 VAT 72101012700046622222000000  
    PIT 22101012700046622223000000  
    in.d. 16101012700046622227000000  
7 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  31-272 Kraków CIT 83101012700009252221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Krowoderskich Zuchów 2 VAT 33101012700009252222000000  
    PIT 80101012700009252223000000  
    in.d. 74101012700009252227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Krowodrza CIT 62101012700004202221000000 NBP O/O Kraków
  31-272 Kraków VAT 12101012700004202222000000  
  ul. Krowoderskich Zuchów 2 PIT 59101012700004202223000000  
    in.d. 53101012700004202227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Nowa Huta CIT 32101012700004332221000000 NBP O/O Kraków
  31-621 Kraków VAT 79101012700004332222000000  
  Os. Bohaterów Września 80 PIT 29101012700004332223000000  
    in.d. 23101012700004332227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Podgórze CIT 02101012700004462221000000 NBP O/O Kraków
  30-415 Kraków VAT 49101012700004462222000000  
  ul. Wadowicka 10 PIT 96101012700004462223000000  
    in.d. 90101012700004462227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Prądnik CIT 92101012700046752221000000 NBP O/O Kraków
  31-272 Kraków VAT 42101012700046752222000000  
  ul. Krowoderskich Zuchów 2 PIT 89101012700046752223000000  
    in.d. 83101012700046752227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Stare Miasto CIT 69101012700004592221000000 NBP O/O Kraków
  31-001 Kraków VAT 19101012700004592222000000  
  ul. Grodzka 65 PIT 66101012700004592223000000  
    in.d. 60101012700004592227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  Kraków-Śródmieście CIT 54101012700004172221000000 NBP O/O Kraków
  31-272 Kraków VAT 04101012700004172222000000  
  ul. Krowoderskich Zuchów 2 PIT 51101012700004172223000000  
    in.d. 45101012700004172227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  34-600 Limanowa CIT 88101012700044312221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 9 VAT 38101012700044312222000000  
    PIT 85101012700044312223000000  
    in.d. 79101012700044312227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  32-200 Miechów CIT 75101012700005342221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Stanisławy Daneckiej 1 VAT 25101012700005342222000000  
    PIT 72101012700005342223000000  
    in.d. 66101012700005342227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  32-400 Myślenice CIT 47101012700004752221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Hipolita Cegielskiego 2 VAT 94101012700004752222000000  
    PIT 44101012700004752223000000  
    in.d. 38101012700004752227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  33-300 Nowy Sącz CIT 96101012700031732221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Władysława Barbackiego 10 VAT 46101012700031732222000000  
    PIT 93101012700031732223000000  
    in.d. 87101012700031732227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  34-400 Nowy Targ CIT 56101012700020912221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Parkowa 13 VAT 06101012700020912222000000  
    PIT 53101012700020912223000000  
    in.d. 47101012700020912227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  32-300 Olkusz CIT 93101012700029902221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Budowlanych 2 VAT 43101012700029902222000000  
    PIT 90101012700029902223000000  
    in.d. 84101012700029902227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  32-600 Oświęcim CIT 81101012700035192221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Plebańska 2 VAT 31101012700035192222000000  
    PIT 78101012700035192223000000  
    in.d. 72101012700035192227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  32-100 Proszowice CIT 17101012700004882221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Mikołaja Reja 1 VAT 64101012700004882222000000  
    PIT 14101012700004882223000000  
    in.d. 08101012700004882227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  34-200 Sucha Beskidzka CIT 89101012700035222221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Adama Mickiewicza 36 VAT 39101012700035222222000000  
    PIT 86101012700035222223000000  
    in.d. 80101012700035222227000000  
23 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  33-100 Tarnów CIT 19101012700024532221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Lwowska 72-96A VAT 66101012700024532222000000  
    PIT 16101012700024532223000000  
    in.d. 10101012700024532227000000  
24 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  33-100 Tarnów CIT 07101012700035642221000000 NBP O/O Kraków
  al. Solidarności 5-9B VAT 54101012700035642222000000  
    PIT 04101012700035642223000000  
    in.d. 95101012700035642227000000  
25 Urząd Skarbowy d.    
  34-100 Wadowice CIT 55101012700029032221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Legionów 22 VAT 05101012700029032222000000  
    PIT 52101012700029032223000000  
    in.d. 46101012700029032227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  32-020 Wieliczka CIT 25101012700004912221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Zamkowa 2 VAT 72101012700004912222000000  
    PIT 22101012700004912223000000  
    in.d. 16101012700004912227000000  
27 Urząd Skarbowy d.    
  34-500 Zakopane CIT 58101012700044442221000000 NBP O/O Kraków
  ul. Szymony 14 VAT 08101012700044442222000000  
    PIT 55101012700044442223000000  
    in.d. 49101012700044442227000000  
  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  26-800 Białobrzegi CIT 13101010100351032221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Władysława Reymonta 46 VAT 60101010100351032222000000  
    PIT 10101010100351032223000000  
    in.d. 04101010100351032227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  06-400 Ciechanów CIT 35101010100070542221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Warszawska 58 VAT 82101010100070542222000000  
    PIT 32101010100070542223000000  
    in.d. 26101010100070542227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  08-400 Garwolin CIT 74101010100023522221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Senatorska 30 VAT 24101010100023522222000000  
    PIT 71101010100023522223000000  
    in.d. 65101010100023522227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  09-500 Gostynin CIT 93101010100497802221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Płocka 10 VAT 43101010100497802222000000  
    PIT 90101010100497802223000000  
    in.d. 84101010100497802227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  05-825 Grodzisk Mazowiecki CIT 29101010100163882221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Daleka 11 VAT 76101010100163882222000000  
    PIT 26101010100163882223000000  
    in.d. 20101010100163882227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  05-600 Grójec CIT 97101010100350862221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Ks. Piotra Skargi 35 VAT 47101010100350862222000000  
    PIT 94101010100350862223000000  
    in.d. 88101010100350862227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  26-900 Kozienice CIT 20101010100007072221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Parkowa 5 VAT 67101010100007072222000000  
    PIT 17101010100007072223000000  
    in.d. 11101010100007072227000000  
8 Urząd Skarbowy d.   NBP O/O Warszawa
  05-120 Legionowo CIT 92101010100161572221000000  
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43C VAT 42101010100161572222000000  
    PIT 89101010100161572223000000  
    in.d. 83101010100161572227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  08-200 Łosice CIT 17101010100000392221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. 11 Listopada 1 VAT 64101010100000392222000000  
    PIT 14101010100000392223000000  
    in.d. 08101010100000392227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  06-200 Maków Mazowiecki CIT 85101010100595742221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Kopernika 6C VAT 35101010100595742222000000  
    PIT 82101010100595742223000000  
    in.d. 76101010100595742227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  05-300 Mińsk Mazowiecki CIT 72101010100091172221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Szczecińska 2 VAT 22101010100091172222000000  
    PIT 69101010100091172223000000  
    in.d. 63101010100091172227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  06-500 Mława CIT 15101010100917762221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Gabriela Narutowicza 19/7 VAT 62101010100917762222000000  
    PIT 12101010100917762223000000  
    in.d. 06101010100917762227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki CIT 91101010100166782221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Legionów 7 VAT 41101010100166782222000000  
    PIT 88101010100166782223000000  
    in.d. 82101010100166782227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  07-400 Ostrołęka CIT 48101010100284112221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Przechodnia 6 VAT 95101010100284112222000000  
    PIT 45101010100284112223000000  
    in.d. 39101010100284112227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  07-300 Ostrów Mazowiecka CIT 94101010100433422221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Stanisława Dubois 1 VAT 44101010100433422222000000  
    PIT 91101010100433422223000000  
    in.d. 85101010100433422227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  05-400 Otwock CIT 22101010100167372221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Jana Matejki 4 VAT 69101010100167372222000000  
    PIT 19101010100167372223000000  
    in.d. 13101010100167372227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  05-500 Piaseczno CIT 40101010100161862221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Energetyczna 5 VAT 87101010100161862222000000  
    PIT 37101010100161862223000000  
    in.d. 31101010100161862227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  09-402 Płock CIT 13101010100070702221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. 1 Maja 10 VAT 60101010100070702222000000  
    PIT 10101010100070702223000000  
    in.d. 04101010100070702227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  09-100 Płońsk CIT 13101010100918482221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Spółdzielcza 2 VAT 60101010100918482222000000  
    PIT 10101010100918482223000000  
    in.d. 04101010100918482227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  05-800 Pruszków CIT 46101010100162612221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Stanisława Staszica 1 VAT 93101010100162612222000000  
    PIT 43101010100162612223000000  
    in.d. 37101010100162612227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  06-300 Przasnysz CIT 53101010100596592221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Świerkowa 3 VAT 03101010100596592222000000  
    PIT 50101010100596592223000000  
    in.d. 44101010100596592227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  06-100 Pułtusk CIT 95101010100918062221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Żwirki i Wigury 7 VAT 45101010100918062222000000  
    PIT 92101010100918062223000000  
    in.d. 86101010100918062227000000  
23 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  26-615 Radom CIT 49101010100096542221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Stanisława Zbrowskiego 106 VAT 96101010100096542222000000  
    PIT 46101010100096542223000000  
    in.d. 40101010100096542227000000  
24 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  26-600 Radom CIT 07101010100027272221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Toruńska 3 VAT 54101010100027272222000000  
    PIT 04101010100027272223000000  
    in.d. 95101010100027272227000000  
25 Urząd Skarbowy d.    
  08-110 Siedlce CIT 54101010100332392221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Józefa Piłsudskiego 68 VAT 04101010100332392222000000  
    PIT 51101010100332392223000000  
    in.d. 45101010100332392227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  09-200 Sierpc CIT 95101010100091622221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Piastowska 48 VAT 45101010100091622222000000  
    PIT 92101010100091622223000000  
    in.d. 86101010100091622227000000  
27 Urząd Skarbowy d.    
  96-500 Sochaczew CIT 10101010100161992221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Władysława Grabskiego 4 VAT 57101010100161992222000000  
    PIT 07101010100161992223000000  
    in.d. 98101010100161992227000000  
28 Urząd Skarbowy d.    
  08-300 Sokołów Podlaski CIT 69101010100272672221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Węgrowska 5 VAT 19101010100272672222000000  
    PIT 66101010100272672223000000  
    in.d. 60101010100272672227000000  
29 Urząd Skarbowy d.    
  26-500 Szydłowiec CIT 67101010100350992221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Widok 6 VAT 17101010100350992222000000  
    PIT 64101010100350992223000000  
    in.d. 58101010100350992227000000  
30 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Bemowo CIT 11101010100165512221000000 NBP O/O Warszawa
  02-325 Warszawa VAT 58101010100165512222000000  
  ul. Białobrzeska 53A PIT 08101010100165512223000000  
    in.d. 02101010100165512227000000  
31 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Bielany CIT 39101010100166102221000000 NBP O/O Warszawa
  01-844 Warszawa VAT 86101010100166102222000000  
  ul. Skalbmierska 5 PIT 36101010100166102223000000  
    in.d. 30101010100166102227000000  
32 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Mokotów CIT 03101010100165482221000000 NBP O/O Warszawa
  02-676 Warszawa VAT 50101010100165482222000000  
  ul. Postępu 16A PIT 97101010100165482223000000  
    in.d. 91101010100165482227000000  
33 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Praga CIT 78101010100165642221000000 NBP O/O Warszawa
  03-719 Warszawa VAT 28101010100165642222000000  
  ul. Jagiellońska 15 PIT 75101010100165642223000000  
    in.d. 69101010100165642227000000  
34 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Śródmieście CIT 56101010100165802221000000 NBP O/O Warszawa
  02-013 Warszawa VAT 06101010100165802222000000  
  ul. Williama Lindleya 14 PIT 53101010100165802223000000  
    in.d. 47101010100165802227000000  
35 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Śródmieście VAT 73101010100165932222000000 NBP O/O Warszawa
  03-719 Warszawa VAT UE 1 63101010100165932222200000  
  ul. Jagiellońska 15 VIU-
D/VIN-D
(MOSS)
84101010100165931516978000  
    in.d. 17101010100165932227000000  
36 Trzeci Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Śródmieście CIT 09101010100166232221000000 NBP O/O Warszawa
  02-013 Warszawa VAT 56101010100166232222000000  
  ul. Williama Lindleya 14 PIT 06101010100166232223000000  
    PIT-STD 50101010100166232226000000  
    in.d. 97101010100166232227000000  
37 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Targówek CIT 48101010100165772221000000 NBP O/O Warszawa
  03-482 Warszawa VAT 95101010100165772222000000  
  ul. Dąbrowszczaków 14 PIT 45101010100165772223000000  
    in.d. 39101010100165772227000000  
38 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Ursynów CIT 85101010100165062221000000 NBP O/O Warszawa
  02-677 Warszawa VAT 35101010100165062222000000  
  ul. Wynalazek 3 PIT 82101010100165062223000000  
    in.d. 76101010100165062227000000  
39 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Wawer CIT 76101010100166362221000000 NBP O/O Warszawa
  04-379 Warszawa VAT 26101010100166362222000000  
  ul. Ludwika Mycielskiego 21 PIT 73101010100166362223000000  
    in.d. 67101010100166362227000000  
40 Urząd Skarbowy d.    
  Warszawa-Wola CIT 31101010100166072221000000 NBP O/O Warszawa
  01-381 Warszawa VAT 78101010100166072222000000  
  ul. Powstańców Śląskich 2D PIT 28101010100166072223000000  
    in.d. 22101010100166072227000000  
41 Urząd Skarbowy d.    
  07-100 Węgrów CIT 97101010100273262221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Kościelna 4 VAT 47101010100273262222000000  
    PIT 94101010100273262223000000  
    in.d. 88101010100273262227000000  
42 Urząd Skarbowy d.    
  05-200 Wołomin CIT 49101010100160562221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Przejazd 2 VAT 96101010100160562222000000  
    PIT 46101010100160562223000000  
    in.d. 40101010100160562227000000  
43 Urząd Skarbowy d.    
  07-200 Wyszków CIT 34101010100433682221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Generała Józefa Sowińskiego 82 VAT 81101010100433682222000000  
    PIT 31101010100433682223000000  
    in.d. 25101010100433682227000000  
44 Urząd Skarbowy d.    
  26-700 Zwoleń CIT 30101010100350732221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Wojska Polskiego 39 VAT 77101010100350732222000000  
    PIT 27101010100350732223000000  
    in.d. 21101010100350732227000000  
45 Urząd Skarbowy d.    
  09-300 Żuromin CIT 82101010100917892221000000 NBP O/O Warszawa
  Plac Piłsudskiego 4 VAT 32101010100917892222000000  
    PIT 79101010100917892223000000  
    in.d. 73101010100917892227000000  
46 Urząd Skarbowy d.    
  96-300 Żyrardów CIT 53101010100162032221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. 1 Maja 49A VAT 03101010100162032222000000  
    PIT 50101010100162032223000000  
    in.d. 44101010100162032227000000  
  WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W OPOLU
1 Urząd Skarbowy d.    
  49-305 Brzeg CIT 31101014010047892221000000 NBP O/O Opole
  ul. Składowa 2 VAT 78101014010047892222000000  
    PIT 28101014010047892223000000  
    in.d. 22101014010047892227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  48-100 Głubczyce CIT 14101014010048192221000000 NBP O/O Opole
  ul. Fabryczna 2 VAT 61101014010048192222000000  
    PIT 11101014010048192223000000  
    in.d. 05101014010048192227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  47-224 Kędzierzyn Koźle CIT 61101014010047762221000000 NBP O/O Opole
  ul. Piotra Skargi 19 VAT 11101014010047762222000000  
    PIT 58101014010047762223000000  
    in.d. 52101014010047762227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  46-200 Kluczbork CIT 52101014010052942221000000 NBP O/O Opole
  ul. Sienkiewicza 22 VAT 02101014010052942222000000  
    PIT 49101014010052942223000000  
    in.d. 43101014010052942227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  47-300 Krapkowice CIT 69101014010055552221000000 NBP O/O Opole
  ul. Opolska 96A VAT 19101014010055552222000000  
    PIT 66101014010055552223000000  
    in.d. 60101014010055552227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  46-100 Namysłów CIT 22101014010048222221000000 NBP O/O Opole
  Plac Wolności 1 VAT 69101014010048222222000000  
    PIT 19101014010048222223000000  
    in.d. 13101014010048222227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  48-300 Nysa CIT 80101014010053532221000000 NBP O/O Opole
  ul. Bolesława Krzywoustego 23 VAT 30101014010053532222000000  
    PIT 77101014010053532223000000  
    in.d. 71101014010053532227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  46-300 Oleśno CIT 42101014010007072221000000 NBP O/O Opole
  ul. Jana Pieloka 21 VAT 89101014010007072222000000  
    PIT 39101014010007072223000000  
    in.d. 33101014010007072227000000  
9 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  45-331 Opole CIT 93101014010012962221000000 NBP O/O Opole
  ul. Tadeusza Rejtana 3B VAT 43101014010012962222000000  
    PIT 90101014010012962223000000  
    in.d. 84101014010012962227000000  
10 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  45-358 Opole CIT 35101014010007652221000000 NBP O/O Opole
  ul. Cementowa 6 VAT 82101014010007652222000000  
    PIT 32101014010007652223000000  
    in.d. 26101014010007652227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  48-200 Prudnik CIT 44101014010048062221000000 NBP O/O Opole
  ul. Kopernika 1A VAT 91101014010048062222000000  
    PIT 41101014010048062223000000  
    in.d. 35101014010048062227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  47-100 Strzelce Opolskie CIT 39101014010047922221000000 NBP O/O Opole
  ul. Opolska 13 VAT 86101014010047922222000000  
    PIT 36101014010047922223000000  
    in.d. 30101014010047922227000000  
  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  36-200 Brzozów CIT 90101015280910952221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Kazimierzowska 1 VAT 40101015280910952222000000  
    PIT 87101015280910952223000000  
    in.d. 81101015280910952227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  39-200 Dębica CIT 75101015280003582221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Kolejowa 21 VAT 25101015280003582222000000  
    PIT 72101015280003582223000000  
    in.d. 66101015280003582227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  37-500 Jarosław CIT 86101015280056852221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Przemysłowa 2 A  VAT 36101015280056852222000000  
    PIT 83101015280056852223000000  
    in.d. 77101015280056852227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  38-200 Jasło  CIT 02101015280015312221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Stanisława Staszica 3 VAT 49101015280015312222000000  
    PIT 96101015280015312223000000  
    in.d. 90101015280015312227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  36-100 Kolbuszowa CIT 89101015282006442221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Tadeusza Kościuszki 20 VAT 39101015282006442222000000  
    PIT 86101015282006442223000000  
    in.d. 80101015282006442227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  38-400 Krosno CIT 94101015280039422221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Składowa 5 VAT 44101015280039422222000000  
    PIT 91101015280039422223000000  
    in.d. 85101015280039422227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  38-600 Lesko CIT 95101015280911092221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Rynek 1 VAT 45101015280911092222000000  
    PIT 92101015280911092223000000  
    in.d. 86101015280911092227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  37-300 Leżajsk CIT 76101015282005302221000000 NBP O/O Rzeszów
  Plac Targowy 3 VAT 26101015282005302222000000  
    PIT 73101015282005302223000000  
    in.d. 67101015282005302227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  37-600 Lubaczów CIT 84101015280057572221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Jana III Sobieskiego 6 VAT 34101015280057572222000000  
    PIT 81101015280057572223000000  
    in.d. 75101015280057572227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  37-100 Łańcut CIT 57101015282011172221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Józefa Piłsudskiego 11 VAT 07101015282011172222000000  
    PIT 54101015282011172223000000  
    in.d. 48101015282011172227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  39-300 Mielec CIT 96101015282002952221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Stefana Żeromskiego 13 VAT 46101015282002952222000000  
    PIT 93101015282002952223000000  
    in.d. 87101015282002952227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  37-700 Przemyśl CIT 15101015280020332221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Lwowska 9A VAT 62101015280020332222000000  
    PIT 12101015280020332223000000  
    in.d. 06101015280020332227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  37-200 Przeworsk CIT 32101015280057862221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Tysiąclecia 1 VAT 79101015280057862222000000  
    PIT 29101015280057862223000000  
    in.d. 23101015280057862227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  39-100 Ropczyce CIT 05101015282011462221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Świętej Barbary 12 VAT 52101015282011462222000000  
    PIT 02101015282011462223000000  
    in.d. 93101015282011462227000000  
15 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  35-309 Rzeszów CIT 92101015280010072221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Podwisłocze 42 VAT 42101015280010072222000000  
    PIT 89101015280010072223000000  
    in.d. 83101015280010072227000000  
16 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  35-234 Rzeszów CIT 85101015280010652221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Lucjana Siemieńskiego 18 VAT 35101015280010652222000000  
    PIT 82101015280010652223000000  
    in.d. 76101015280010652227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  38-500 Sanok CIT 73101015280911252221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Sienkiewicza 1 VAT 23101015280911252222000000  
    PIT 70101015280911252223000000  
    in.d. 64101015280911252227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  37-450 Stalowa Wola CIT 92101015281441792221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Metalowców 6 VAT 42101015281441792222000000  
    PIT 89101015281441792223000000  
    in.d. 83101015281441792227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  38-100 Strzyżów CIT 80101015282011622221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Daszyńskiego 6 VAT 30101015282011622222000000  
    PIT 77101015282011622223000000  
    in.d. 71101015282011622227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  39-400 Tarnobrzeg CIT 04101015281440492221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 12 VAT 51101015281440492222000000  
    PIT 98101015281440492223000000  
    in.d. 92101015281440492227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  38-700 Ustrzyki Dolne CIT 06101015280911122221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Mikołaja Kopernika 1 VAT 53101015280911122222000000  
    PIT 03101015280911122223000000  
    in.d. 94101015280911122227000000  
  WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
1 Urząd Skarbowy d.    
  16-300 Augustów CIT 05101010490213402221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Żabia 7 VAT 52101010490213402222000000  
    PIT 02101010490213402223000000  
    in.d. 93101010490213402227000000  
2 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  15-219 Białystok CIT 95101010490071392221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Świętojańska 13 VAT 45101010490071392222000000  
    PIT 92101010490071392223000000  
    in.d. 86101010490071392227000000  
3 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  15-502 Białystok CIT 19101010490026002221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Plażowa 17 VAT 66101010490026002222000000  
    PIT 16101010490026002223000000  
    in.d. 10101010490026002227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  17-100 Bielsk Podlaski CIT 73101010490106472221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Adama Mickiewicza 33 VAT 23101010490106472222000000  
    PIT 70101010490106472223000000  
    in.d. 64101010490106472227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  19-200 Grajewo CIT 35101010490017332221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Elewatorska 8 VAT 82101010490017332222000000  
    PIT 32101010490017332223000000  
    in.d. 26101010490017332227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  18-500 Kolno CIT 82101010490016902221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Wojska Polskiego 20 VAT 32101010490016902222000000  
    PIT 79101010490016902223000000  
    in.d. 73101010490016902227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  18-400 Łomża CIT 05101010490009702221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Polowa 47 VAT 52101010490009702222000000  
    PIT 02101010490009702223000000  
    in.d. 93101010490009702227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  19-100 Mońki CIT 49101010490005502221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Ełcka 41A VAT 96101010490005502222000000  
    PIT 46101010490005502223000000  
    in.d. 40101010490005502227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  17-300 Siemiatycze CIT 07101010490275732221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Pałacowa 18 VAT 54101010490275732222000000  
    PIT 04101010490275732223000000  
    in.d. 95101010490275732227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  16-100 Sokółka CIT 09101010490180922221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Białostocka 47 VAT 56101010490180922222000000  
    PIT 06101010490180922223000000  
    in.d. 97101010490180922227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  16-400 Suwałki CIT 03101010490001692221000000 NBP O/O Białystok
  ul. 1 Maja 2A VAT 50101010490001692222000000  
    PIT 97101010490001692223000000  
    in.d. 91101010490001692227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  18-200 Wysokie Mazowieckie CIT 91101010490002992221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Ludowa 21 VAT 41101010490002992222000000  
    PIT 88101010490002992223000000  
    in.d. 82101010490002992227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  18-300 Zambrów CIT 93101010490005182221000000 NBP O/O Białystok
  ul. Jantarowa 16 VAT 43101010490005182222000000  
    PIT 90101010490005182223000000  
    in.d. 84101010490005182227000000  
  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
1 Urząd Skarbowy d.    
  77-100 Bytów CIT 59101011400008372221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. 1 Maja 16 VAT 09101011400008372222000000  
    PIT 56101011400008372223000000  
    in.d. 50101011400008372227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  89-600 Chojnice CIT 05101011400005502221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Młyńska 22 VAT 52101011400005502222000000  
    PIT 02101011400005502223000000  
    in.d. 93101011400005502227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  77-300 Człuchów CIT 43101011400017042221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E VAT 90101011400017042222000000  
    PIT 40101011400017042223000000  
    in.d. 34101011400017042227000000  
4 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  80-822 Gdańsk CIT 20101011400149482221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Rzeźnicka 54/56 VAT 67101011400149482222000000  
    PIT 17101011400149482223000000  
    in.d. 11101011400149482227000000  
5 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  80-391 Gdańsk CIT 83101011400066662221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Kołobrzeska 43 VAT 33101011400066662222000000  
    PIT 80101011400066662223000000  
    in.d. 74101011400066662227000000  
6 Trzeci Urząd Skarbowy d.    
  80-560 Gdańsk CIT 81101011400165352221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Żaglowa 2 VAT 31101011400165352222000000  
    PIT 78101011400165352223000000  
    in.d. 72101011400165352227000000  
7 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  81-353 Gdynia CIT 98101011400143712221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Władysława IV 2/4 VAT 48101011400143712222000000  
    PIT 95101011400143712223000000  
    in.d. 89101011400143712227000000  
8 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  81-061 Gdynia CIT 51101011400165482221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Hutnicza 25 VAT 98101011400165482222000000  
    PIT 48101011400165482223000000  
    in.d. 42101011400165482227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  83-300 Kartuzy CIT 81101011400144012221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Kościerska 13 VAT 31101011400144012222000000  
    PIT 78101011400144012223000000  
    in.d. 72101011400144012227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  83-400 Kościerzyna CIT 29101011400144302221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Stanisława Staszica 6 VAT 76101011400144302222000000  
    PIT 26101011400144302223000000  
    in.d. 20101011400144302227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  82-500 Kwidzyn CIT 10101011400023102221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. 3 Maja 6 VAT 57101011400023102222000000  
    PIT 07101011400023102223000000  
    in.d. 98101011400023102227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  84-300 Lębork CIT 17101011400078782221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Słupska 23 VAT 64101011400078782222000000  
    PIT 14101011400078782223000000  
    in.d. 08101011400078782227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  82-200 Malbork CIT 47101011400023362221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Mikołaja Kopernika 10 VAT 94101011400023362222000000  
    PIT 44101011400023362223000000  
    in.d. 38101011400023362227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  83-000 Pruszcz Gdański CIT 66101011400200822221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Ignacego Łukasiewicza 2 VAT 16101011400200822222000000  
    PIT 63101011400200822223000000  
    in.d. 57101011400200822227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  84-100 Puck CIT 68101011400143842221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Komandora Edwarda Szystowskiego 18 VAT 18101011400143842222000000  
    PIT 65101011400143842223000000  
    in.d. 59101011400143842227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  76-200 Słupsk CIT 27101011400030562221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Szczecińska 59 VAT 74101011400030562222000000  
    PIT 24101011400030562223000000  
    in.d. 18101011400030562227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  81-808 Sopot CIT 90101011400143682221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. 23 Marca 9/11 VAT 40101011400143682222000000  
    PIT 87101011400143682223000000  
    in.d. 81101011400143682227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  83-200 Starogard Gdański CIT 96101011400144432221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Lubichowska 4 VAT 46101011400144432222000000  
    PIT 93101011400144432223000000  
    in.d. 87101011400144432227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  83-100 Tczew CIT 66101011400144562221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Gdańska 33 VAT 16101011400144562222000000  
    PIT 63101011400144562223000000  
    in.d. 57101011400144562227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  84-200 Wejherowo CIT 38101011400143972221000000 NBP O/O Gdańsk
  ul. Jana III Sobieskiego 346 VAT 85101011400143972222000000  
    PIT 35101011400143972223000000  
    in.d. 29101011400143972227000000  
  WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA W KATOWICACH
1 Urząd Skarbowy d.    
  42-500 Będzin CIT 48101012123050332221000000 NBP O/O Katowice
  ul. I Armii Wojska Polskiego 1 VAT 95101012123050332222000000  
    PIT 45101012123050332223000000  
    in.d. 39101012123050332227000000  
2 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  43-300 Bielsko-Biała CIT 67101012120049102221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Teodora Sixta 17 VAT 17101012120049102222000000  
    PIT 64101012120049102223000000  
    in.d. 58101012120049102227000000  
3 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  43-300 Bielsko-Biała CIT 84101012120056562221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Generała Stanisława Maczka 73 VAT 34101012120056562222000000  
    PIT 81101012120056562223000000  
    in.d. 75101012120056562227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  41-902 Bytom CIT 46101012123051052221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Wrocławska 92 VAT 93101012123051052222000000  
    PIT 43101012123051052223000000  
    in.d. 37101012123051052227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  41-506 Chorzów CIT 37101012123073692221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Armii Krajowej 5 VAT 84101012123073692222000000  
    PIT 34101012123073692223000000  
    in.d. 28101012123073692227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  43-400 Cieszyn CIT 91101012120027852221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Ignacego Kraszewskiego 4 VAT 41101012120027852222000000  
    PIT 88101012120027852223000000  
    in.d. 82101012120027852227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  43-502 Czechowice-Dziedzice CIT 73101012120003292221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Nad Białką 1A VAT 23101012120003292222000000  
    PIT 70101012120003292223000000  
    in.d. 64101012120003292227000000  
8 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  42-200 Częstochowa CIT 24101012120014142221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Filomatów 18/20 VAT 71101012120014142222000000  
    PIT 21101012120014142223000000  
    in.d. 15101012120014142227000000  
9 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  42-200 Częstochowa CIT 06101012120016742221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Tkacka 3 VAT 53101012120016742222000000  
    PIT 03101012120016742223000000  
    in.d. 94101012120016742227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  41-300 Dąbrowa Górnicza CIT 41101012123054792221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Zygmunta Krasińskiego 33A VAT 88101012123054792222000000  
    PIT 38101012123054792223000000  
    in.d. 32101012123054792227000000  
11 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  44-100 Gliwice CIT 32101012123055122221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Góry Chełmskiej 15 VAT 79101012123055122222000000  
    PIT 29101012123055122223000000  
    in.d. 23101012123055122227000000  
12 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  44-100 Gliwice CIT 72101012123185252221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Młodego Hutnika 2 VAT 22101012123185252222000000  
    PIT 69101012123185252223000000  
    in.d. 63101012123185252227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  44-335 Jastrzębie-Zdrój CIT 02101012123068832221000000 NBP O/O Katowice
  ul. 11 Listopada 13 VAT 49101012123068832222000000  
    PIT 96101012123068832223000000  
    in.d. 90101012123068832227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  43-600 Jaworzno CIT 14101012123057722221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Grunwaldzka 274 VAT 61101012123057722222000000  
    PIT 11101012123057722223000000  
    in.d. 05101012123057722227000000  
15 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  40-063 Katowice CIT 89101012120011112221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Żwirki i Wigury 17 VAT 39101012120011112222000000  
    PIT 86101012120011112223000000  
    in.d. 80101012120011112227000000  
16 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  40-282 Katowice CIT 11101012123165502221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 32B VAT 58101012123165502222000000  
    PIT 08101012123165502223000000  
    in.d. 02101012123165502227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  42-100 Kłobuck CIT 45101012120015312221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Rynek Jana Pawła II nr 13 VAT 92101012120015312222000000  
    PIT 42101012120015312223000000  
    in.d. 36101012120015312227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  42-700 Lubliniec CIT 17101012120014722221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Ignacego Paderewskiego 7B VAT 64101012120014722222000000  
    PIT 14101012120014722223000000  
    in.d. 08101012120014722227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  43-190 Mikołów CIT 84101012123068412221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Maksymiliana Hubera 4 VAT 34101012123068412222000000  
    PIT 81101012123068412223000000  
    in.d. 75101012123068412227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  41-400 Mysłowice CIT 78101012123059902221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Adama Mickiewicza 4 VAT 28101012123059902222000000  
    PIT 75101012123059902223000000  
    in.d. 69101012123059902227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  42-300 Myszków CIT 54101012120014982221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Kazimierza Pułaskiego 68 VAT 04101012120014982222000000  
    PIT 51101012120014982223000000  
    in.d. 45101012120014982227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  41-940 Piekary Śląskie CIT 69101012123187302221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Bytomska 92 VAT 19101012123187302222000000  
    PIT 66101012123187302223000000  
    in.d. 60101012123187302227000000  
23 Urząd Skarbowy d.    
  43-200 Pszczyna CIT 23101012123060302221000000 NBP O/O Katowice
  ul. 3 Maja 4 VAT 70101012123060302222000000  
    PIT 20101012123060302223000000  
    in.d. 14101012123060302227000000  
24 Urząd Skarbowy d.    
  47-400 Racibórz CIT 75101012123060982221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Stanisława Drzymały 32 VAT 25101012123060982222000000  
    PIT 72101012123060982223000000  
    in.d. 66101012123060982227000000  
25 Urząd Skarbowy d.    
  41-700 Ruda Śląska CIT 04101012123062292221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Kokotek 6 VAT 51101012123062292222000000  
    PIT 98101012123062292223000000  
    in.d. 92101012123062292227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  44-200 Rybnik CIT 31101012123064212221000000 NBP O/O Katowice
  Plac Armii Krajowej 3 VAT 78101012123064212222000000  
    PIT 28101012123064212223000000  
    in.d. 22101012123064212227000000  
27 Urząd Skarbowy d.    
  41-100 Siemianowice Śląskie CIT 75101012123116272221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Generała Karola Świerczewskiego 84 VAT 25101012123116272222000000  
    PIT 72101012123116272223000000  
    in.d. 66101012123116272227000000  
28 Urząd Skarbowy d.    
  41-200 Sosnowiec CIT 14101012123065482221000000 NBP O/O Katowice
  ul. 3 Maja 20 VAT 61101012123065482222000000  
    PIT 11101012123065482223000000  
    in.d. 05101012123065482227000000  
29 Urząd Skarbowy d.    
  42-600 Tarnowskie Góry CIT 93101012123067112221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Opolska 23 VAT 43101012123067112222000000  
    PIT 90101012123067112223000000  
    in.d. 84101012123067112227000000  
30 Urząd Skarbowy d.    
  43-100 Tychy CIT 76101012123068382221000000 NBP O/O Katowice
  al. Niepodległości 60 VAT 26101012123068382222000000  
    PIT 73101012123068382223000000  
    in.d. 67101012123068382227000000  
31 Urząd Skarbowy d.    
  44-300 Wodzisław Śląski CIT 32101012123068702221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Bartosza Głowackiego 4 VAT 79101012123068702222000000  
    PIT 29101012123068702223000000  
    in.d. 23101012123068702227000000  
32 Urząd Skarbowy d.    
  41-800 Zabrze CIT 05101012123070662221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Bytomska 2 VAT 52101012123070662222000000  
    PIT 02101012123070662223000000  
    in.d. 93101012123070662227000000  
33 Urząd Skarbowy d.    
  42-400 Zawiercie CIT 02101012123072712221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Leśna 8 VAT 49101012123072712222000000  
    PIT 96101012123072712223000000  
    in.d. 90101012123072712227000000  
34 Urząd Skarbowy d.    
  44-240 Żory CIT 10101012123115422221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Wodzisławska 1 VAT 57101012123115422222000000  
    PIT 07101012123115422223000000  
    in.d. 98101012123115422227000000  
35 Urząd Skarbowy d.    
  34-300 Żywiec CIT 91101012120014272221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Krasińskiego 11 VAT 41101012120014272222000000  
    PIT 88101012120014272223000000  
    in.d. 82101012120014272227000000  
  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
1 Urząd Skarbowy d.    
  28-100 Busko-Zdrój CIT 04101012380800992221000000 NBP O/O Kielce
  ul. 12 Stycznia 17 VAT 51101012380800992222000000  
    PIT 98101012380800992223000000  
    in.d. 92101012380800992227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  28-300 Jędrzejów CIT 90101012380802042221000000 NBP O/O Kielce
  ul. 11 Listopada 33 VAT 40101012380802042222000000  
    PIT 87101012380802042223000000  
    in.d. 81101012380802042227000000  
3 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  25-661 Kielce CIT 29101012380803632221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Wróbla 17 VAT 76101012380803632222000000  
    PIT 26101012380803632223000000  
    in.d. 20101012380803632227000000  
4 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  25-647 Kielce CIT 05101012380850102221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Częstochowska 20 VAT 52101012380850102222000000  
    PIT 02101012380850102223000000  
    in.d. 93101012380850102227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  26-200 Końskie CIT 56101012380809432221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Marszałka Piłsudskiego 156B VAT 06101012380809432222000000  
    PIT 53101012380809432223000000  
    in.d. 47101012380809432227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  27-500 Opatów CIT 84101012380852702221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Jana Kilińskiego 9 VAT 34101012380852702222000000  
    PIT 81101012380852702223000000  
    in.d. 75101012380852702227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski CIT 37101012380811422221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Polna 11 VAT 84101012380811422222000000  
    PIT 34101012380811422223000000  
    in.d. 28101012380811422227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  28-400 Pińczów CIT 82101012380811712221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Grodziskowa 1 VAT 32101012380811712222000000  
    PIT 79101012380811712223000000  
    in.d. 73101012380811712227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  27-600 Sandomierz CIT 54101012380852832221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Żydowska 1 VAT 04101012380852832222000000  
    PIT 51101012380852832223000000  
    in.d. 45101012380852832227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  26-110 Skarżysko-Kamienna CIT 28101012380812722221000000 NBP O/O Kielce
  ul. 1 Maja 56 VAT 75101012380812722222000000  
    PIT 25101012380812722223000000  
    in.d. 19101012380812722227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  27-200 Starachowice CIT 71101012380813732221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Składowa 33 VAT 21101012380813732222000000  
    PIT 68101012380813732223000000  
    in.d. 62101012380813732227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  28-200 Staszów CIT 67101012380853002221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Oględowska 12 VAT 17101012380853002222000000  
    PIT 64101012380853002223000000  
    in.d. 58101012380853002227000000  
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  11-200 Bartoszyce CIT 12101013970080062221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Bohaterów Warszawy 5 VAT 59101013970080062222000000  
    PIT 09101013970080062223000000  
    in.d. 03101013970080062227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  14-500 Braniewo CIT 54101013970023232221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Jana Matejki 6 VAT 04101013970023232222000000  
    PIT 51101013970023232223000000  
    in.d. 45101013970023232227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  13-200 Działdowo CIT 69101013970010072221000000 NBP O/O Olsztyn
  Plac Mickiewicza 26 VAT 19101013970010072222000000  
    PIT 66101013970010072223000000  
    in.d. 60101013970010072227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  82-300 Elbląg CIT 66101013970025702221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Adama Mickiewicza 43 VAT 16101013970025702222000000  
    PIT 63101013970025702223000000  
    in.d. 57101013970025702227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  19-300 Ełk CIT 47101013970010232221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Wojska Polskiego 67 VAT 94101013970010232222000000  
    PIT 44101013970010232223000000  
    in.d. 38101013970010232227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  11-500 Giżycko CIT 77101013970010102221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15 VAT 27101013970010102222000000  
    PIT 74101013970010102223000000  
    in.d. 68101013970010102227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  14-200 Iława CIT 18101013970081782221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Wojska Polskiego 26 VAT 65101013970081782222000000  
    PIT 15101013970081782223000000  
    in.d. 09101013970081782227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  11-400 Kętrzyn CIT 80101013970080802221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Powstańców Warszawy 13 VAT 30101013970080802222000000  
    PIT 77101013970080802223000000  
    in.d. 71101013970080802227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  13-100 Nidzica CIT 26101013970081812221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Żeromskiego 11 VAT 73101013970081812222000000  
    PIT 23101013970081812223000000  
    in.d. 17101013970081812227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie CIT 92101013970010522221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Działyńskich 3 VAT 42101013970010522222000000  
    PIT 89101013970010522223000000  
    in.d. 83101013970010522227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  19-400 Olecko CIT 84101013970010492221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Wojska Polskiego 7 VAT 34101013970010492222000000  
    PIT 81101013970010492223000000  
    in.d. 75101013970010492227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  10-950 Olsztyn CIT 87101013970055002221000000 NBP O/O Olsztyn
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 VAT 37101013970055002222000000  
    PIT 84101013970055002223000000  
    in.d. 78101013970055002227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  14-100 Ostróda CIT 33101013970081232221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Olsztyńska 5B VAT 80101013970081232222000000  
    PIT 30101013970081232223000000  
    in.d. 24101013970081232227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  12-200 Pisz CIT 17101013970010362221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Okopowa 2 VAT 64101013970010362222000000  
    PIT 14101013970010362223000000  
    in.d. 08101013970010362227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  12-100 Szczytno CIT 93101013970081942221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Warszawska 5 VAT 43101013970081942222000000  
    PIT 90101013970081942223000000  
    in.d. 84101013970081942227000000  
  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W POZNANIU
1 Urząd Skarbowy d.    
  64-800 Chodzież CIT 88101014690007072221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Ofiar Gór Morzewskich 1 VAT 38101014690007072222000000  
    PIT 85101014690007072223000000  
    in.d. 79101014690007072227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  64-700 Czarnków CIT 52101014690061742221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Pocztowa 4 VAT 02101014690061742222000000  
    PIT 49101014690061742223000000  
    in.d. 43101014690061742227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  62-200 Gniezno CIT 03101014690013422221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Spichrzowa 4 VAT 50101014690013422222000000  
    PIT 97101014690013422223000000  
    in.d. 91101014690013422227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  63-800 Gostyń CIT 53101014690035192221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Lipowa 2 VAT 03101014690035192222000000  
    PIT 50101014690035192223000000  
    in.d. 44101014690035192227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  62-065 Grodzisk Wielkopolski CIT 67101014690040822221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Chopina 7 VAT 17101014690040822222000000  
    PIT 64101014690040822223000000  
    in.d. 58101014690040822227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  63-200 Jarocin CIT 33101014690000682221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Osiedle Kościuszki 21 VAT 80101014690000682222000000  
    PIT 30101014690000682223000000  
    in.d. 24101014690000682227000000  
7 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  62-800 Kalisz CIT 61101014690001272221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Wrocławska 12 VAT 11101014690001272222000000  
    PIT 58101014690001272223000000  
    in.d. 52101014690001272227000000  
8 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  62-800 Kalisz CIT 26101014690004172221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Targowa 1 VAT 73101014690004172222000000  
    PIT 23101014690004172223000000  
    in.d. 17101014690004172227000000  
9 Urząd Skarbowy d.    
  63-600 Kępno CIT 41101014690000712221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Rynek 4 VAT 88101014690000712222000000  
    PIT 38101014690000712223000000  
    in.d. 32101014690000712227000000  
10 Urząd Skarbowy d.    
  62-600 Koło  CIT 91101014690001142221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Bolesława Prusa 10 VAT 41101014690001142222000000  
    PIT 88101014690001142223000000  
    in.d. 82101014690001142227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  62-510 Konin CIT 07101014690002282221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Zakładowa 7A VAT 54101014690002282222000000  
    PIT 04101014690002282223000000  
    in.d. 95101014690002282227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  64-000 Kościan CIT 31101014690035352221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Młyńska 5 VAT 78101014690035352222000000  
    PIT 28101014690035352223000000  
    in.d. 22101014690035352227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  63-700 Krotoszyn CIT 11101014690000842221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Polna 32 VAT 58101014690000842222000000  
    PIT 08101014690000842223000000  
    in.d. 02101014690000842227000000  
14 Urząd Skarbowy d.    
  64-100 Leszno CIT 05101014690016582221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Adama Mickiewicza 7 VAT 52101014690016582222000000  
    PIT 02101014690016582223000000  
    in.d. 93101014690016582227000000  
15 Urząd Skarbowy d.    
  64-400 Międzychód CIT 61101014690048802221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2 VAT 11101014690048802222000000  
    PIT 58101014690048802223000000  
    in.d. 52101014690048802227000000  
16 Urząd Skarbowy d.    
  64-300 Nowy Tomyśl CIT 25101014690009382221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Kolejowa 38 VAT 72101014690009382222000000  
    PIT 22101014690009382223000000  
    in.d. 16101014690009382227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  64-600 Oborniki CIT 96101014690007102221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Rynek 4 VAT 46101014690007102222000000  
    PIT 93101014690007102223000000  
    in.d. 87101014690007102227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  63-400 Ostrów Wielkopolski CIT 78101014690000972221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Chłapowskiego 45 VAT 28101014690000972222000000  
    PIT 75101014690000972223000000  
    in.d. 69101014690000972227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  63-500 Ostrzeszów CIT 34101014690004202221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Władysława Grabskiego 1 VAT 81101014690004202222000000  
    PIT 31101014690004202223000000  
    in.d. 25101014690004202227000000  
20 Urząd Skarbowy d.    
  64-920 Piła CIT 86101014690059202221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Juliusza Kossaka 106 VAT 36101014690059202222000000  
    PIT 83101014690059202223000000  
    in.d. 77101014690059202227000000  
21 Urząd Skarbowy d.    
  63-300 Pleszew CIT 66101014690007232221000000 NBP O/O Poznań
  ul. M. Bogusza 6 VAT 16101014690007232222000000  
    PIT 63101014690007232223000000  
    in.d. 57101014690007232227000000  
22 Urząd Skarbowy d.    
  Poznań-Grunwald CIT 72101014690037082221000000 NBP O/O Poznań
  60-179 Poznań VAT 22101014690037082222000000  
  ul. Mariana Smoluchowskiego 1 PIT 69101014690037082223000000  
    in.d. 63101014690037082227000000  
23 Urząd Skarbowy d.    
  Poznań-Jeżyce CIT 32101014690026262221000000 NBP O/O Poznań
  60-823 Poznań VAT 79101014690026262222000000  
  ul. Juliusza Słowackiego 22 PIT 29101014690026262223000000  
    in.d. 23101014690026262227000000  
24 Urząd Skarbowy d.    
  Poznań-Nowe Miasto CIT 20101014690041252221000000 NBP O/O Poznań
  61-055 Poznań VAT 67101014690041252222000000  
  ul. Warszawska 183/185 PIT 17101014690041252223000000  
    in.d. 11101014690041252227000000  
25 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  60-965 Poznań CIT 18101014690000262221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18 VAT 65101014690000262222000000  
    PIT 15101014690000262223000000  
    in.d. 09101014690000262227000000  
26 Urząd Skarbowy d.    
  Poznań-Wilda CIT 21101014690032162221000000 NBP O/O Poznań
  61-558 Poznań VAT 68101014690032162222000000  
  ul. Wierzbięcice 45 PIT 18101014690032162223000000  
    in.d. 12101014690032162227000000  
27 Urząd Skarbowy d.    
  Poznań-Winogrady CIT 09101014690039392221000000 NBP O/O Poznań
  60-685 Poznań VAT 56101014690039392222000000  
  ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5 PIT 06101014690039392223000000  
    in.d. 97101014690039392227000000  
28 Urząd Skarbowy d.    
  63-900 Rawicz CIT 39101014690022772221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Stanisława Staszica 4 VAT 86101014690022772222000000  
    PIT 36101014690022772223000000  
    in.d. 30101014690022772227000000  
29 Urząd Skarbowy d.    
  62-400 Słupca CIT 28101014690003452221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Wspólna 1 VAT 75101014690003452222000000  
    PIT 25101014690003452223000000  
    in.d. 19101014690003452227000000  
30 Urząd Skarbowy d.    
  64-500 Szamotuły CIT 67101014690015602221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Bolesława Chrobrego 17A VAT 17101014690015602222000000  
    PIT 64101014690015602223000000  
    in.d. 58101014690015602227000000  
31 Urząd Skarbowy d.    
  63-100 Śrem CIT 08101014690006772221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Wojska Polskiego 12 VAT 55101014690006772222000000  
    PIT 05101014690006772223000000  
    in.d. 96101014690006772227000000  
32 Urząd Skarbowy d.    
  63-000 Środa Wielkopolska CIT 86101014690004882221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Harcerska 2 VAT 36101014690004882222000000  
    PIT 83101014690004882223000000  
    in.d. 77101014690004882227000000  
33 Urząd Skarbowy d.    
  62-700 Turek CIT 93101014690000422221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Konińska 1 VAT 43101014690000422222000000  
    PIT 90101014690000422223000000  
    in.d. 84101014690000422227000000  
34 Urząd Skarbowy d.    
  62-100 Wągrowiec CIT 13101014690062202221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Kościuszki 19A VAT 60101014690062202222000000  
    PIT 10101014690062202223000000  
    in.d. 04101014690062202227000000  
35 Urząd Skarbowy d.    
  64-200 Wolsztyn CIT 19101014690046462221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Dworcowa 15 VAT 66101014690046462222000000  
    PIT 16101014690046462223000000  
    in.d. 10101014690046462227000000  
36 Urząd Skarbowy d.    
  62-300 Września CIT 77101014690009092221000000 NBP O/O Poznań
  ul. Warszawska 26 VAT 27101014690009092222000000  
    PIT 74101014690009092223000000  
    in.d. 68101014690009092227000000  
37 Urząd Skarbowy d.    
  77-400 Złotów CIT 28101014690062622221000000 NBP O/O Poznań
  al. Piasta 25 VAT 75101014690062622222000000  
    PIT 25101014690062622223000000  
    in.d. 19101014690062622227000000  
  WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE
1 Urząd Skarbowy d.    
  78-200 Białogard CIT 70101015990176332221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Mickiewicza 3 VAT 20101015990176332222000000  
    PIT 67101015990176332223000000  
    in.d. 61101015990176332227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  73-200 Choszczno CIT 29101015990000972221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. 22 lipca 16 VAT 76101015990000972222000000  
    PIT 26101015990000972223000000  
    in.d. 20101015990000972227000000  
3 Urząd Skarbowy d.    
  78-500 Drawsko Pomorskie CIT 40101015990176462221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-37 VAT 87101015990176462222000000  
    PIT 37101015990176462223000000  
    in.d. 31101015990176462227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
  72-100 Goleniów CIT 57101015990056852221000000 NBP O/O Szczecin
  Plac Lotników 1 VAT 07101015990056852222000000  
    PIT 54101015990056852223000000  
    in.d. 48101015990056852227000000  
5 Urząd Skarbowy d.    
  72-300 Gryfice CIT 27101015990056982221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Niepodległości 54A VAT 74101015990056982222000000  
    PIT 24101015990056982223000000  
    in.d. 18101015990056982227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  74-100 Gryfino CIT 70101015990057022221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Szczecińska 24 VAT 20101015990057022222000000  
    PIT 67101015990057022223000000  
    in.d. 61101015990057022227000000  
7 Urząd Skarbowy d.    
  72-400 Kamień Pomorski CIT 87101015990056722221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Mieszka I 5B VAT 37101015990056722222000000  
    PIT 84101015990056722223000000  
    in.d. 78101015990056722227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  78-100 Kołobrzeg CIT 10101015990176592221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Amii Krajowej 2 VAT 57101015990176592222000000  
    PIT 07101015990176592223000000  
    in.d. 98101015990176592227000000  
9 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  75-216 Koszalin CIT 67101015990190992221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Przemysłowa 3 VAT 17101015990190992222000000  
    PIT 64101015990190992223000000  
    in.d. 58101015990190992227000000  
10 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  75-549 Koszalin CIT 89101015990144272221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Stanisława Moniuszki 15 VAT 39101015990144272222000000  
    PIT 86101015990144272223000000  
    in.d. 80101015990144272227000000  
11 Urząd Skarbowy d.    
  74-300 Myślibórz CIT 12101015990001272221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Felczaka 18 VAT 59101015990001272222000000  
    PIT 09101015990001272223000000  
    in.d. 03101015990001272227000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  74-200 Pyrzyce CIT 10101015990057282221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. 1 Maja 16 VAT 57101015990057282222000000  
    PIT 07101015990057282223000000  
    in.d. 98101015990057282227000000  
13 Urząd Skarbowy d.    
  73-110 Stargard Szczeciński CIT 85101015990057442221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Towarowa 15 VAT 35101015990057442222000000  
    PIT 82101015990057442223000000  
    in.d. 76101015990057442227000000  
14 Pierwszy Urząd Skarbowy d.    
  70-217 Szczecin CIT 65101015990039422221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Michała Drzymały 5 VAT 15101015990039422222000000  
    PIT 62101015990039422223000000  
    in.d. 56101015990039422227000000  
15 Drugi Urząd Skarbowy d.    
  71-417 Szczecin CIT 35101015990039552221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Zygmunta Felczaka 19 VAT 82101015990039552222000000  
    PIT 32101015990039552223000000  
    in.d. 26101015990039552227000000  
16 Trzeci Urząd Skarbowy d.    
  70-783 Szczecin CIT 91101015990041702221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Lucjana Rydla 65 VAT 41101015990041702222000000  
    PIT 88101015990041702223000000  
    in.d. 82101015990041702227000000  
17 Urząd Skarbowy d.    
  78-400 Szczecinek CIT 18101015990176622221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Mickiewicza 13/14 VAT 65101015990176622222000000  
    PIT 15101015990176622223000000  
    in.d. 09101015990176622227000000  
18 Urząd Skarbowy d.    
  72-600 Świnoujście CIT 55101015990057572221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Kazimierza Pułaskiego 7 VAT 05101015990057572222000000  
    PIT 52101015990057572223000000  
    in.d. 46101015990057572227000000  
19 Urząd Skarbowy d.    
  78-600 Wałcz CIT 63101015990002312221000000 NBP O/O Szczecin
  ul. Kościuszki 4 VAT 13101015990002312222000000  
    PIT 60101015990002312223000000  
    in.d. 54101015990002312227000000  
Załącznik nr 2

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie
w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku bankowego Numer rachunku bankowego Bank obsługujący
1 2 3 4 5
  WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1 Dolnośląski Urząd Skarbowy d.    
  51-130 Wrocław CIT 19101016740009542221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Żmigrodzka 141 VAT 66101016740009542222000000  
    PIT 16101016740009542223000000  
    in.d. 10101016740009542227000000  
  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY
2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy d.    
  85-236 Bydgoszcz CIT 09101010780052812221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Grunwaldzka 50 VAT 56101010780052812222000000  
    PIT 06101010780052812223000000  
    in.d. 97101010780052812227000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
3 Lubelski Urząd Skarbowy d.    
  20-883 Lublin CIT 06101013390077512221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Tadeusza Szeligowskiego 24 VAT 53101013390077512222000000  
    PIT 03101013390077512223000000  
    in.d. 94101013390077512227000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE
4 Lubuski Urząd Skarbowy d.    
  65-950 Zielona Góra CIT 38101017040059592221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24 VAT 85101017040059592222000000  
    PIT 35101017040059592223000000  
    in.d. 29101017040059592227000000  
  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
5 Łódzki Urząd Skarbowy d.    
  90-436 Łódź CIT 31101013710105462221000000 NBP O/O Łódź
  Al. Kościuszki 85 VAT 78101013710105462222000000  
    PIT 28101013710105462223000000  
    in.d. 22101013710105462227000000  
  WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
6 Małopolski Urząd Skarbowy d.    
  31-621 Kraków CIT 15101012700043432221000000 NBP O/O Kraków
  oś. Bohaterów Września 80 VAT 62101012700043432222000000  
    PIT 12101012700043432223000000  
    in.d. 06101012700043432227000000  
  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
7 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  01-513 Warszawa CIT 20101010100164212221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Felińskiego 2A VAT 67101010100164212222000000  
    PIT 17101010100164212223000000  
    in.d. 11101010100164212227000000  
8 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  00-193 Warszawa CIT 87101010100164342221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Stawki 2 VAT 37101010100164342222000000  
    PIT 84101010100164342223000000  
    in.d. 78101010100164342227000000  
9 Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  26-610 Radom CIT 57101010100164472221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Struga 26/28 VAT 07101010100164472222000000  
    PIT 54101010100164472223000000  
    in.d. 48101010100164472227000000  
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W OPOLU
10 Opolski Urząd Skarbowy d.    
  45-331 Opole CIT 13101014010061162221000000 NBP O/O Opole
  ul. Tadeusza Rejtana 3A VAT 60101014010061162222000000  
    PIT 10101014010061162223000000  
    in.d. 04101014010061162227000000  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
11 Podkarpacki Urząd Skarbowy d.    
  35-959 Rzeszów CIT 45101015280020202221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Geodetów 1 VAT 92101015280020202222000000  
    PIT 42101015280020202223000000  
    in.d. 36101015280020202227000000  
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
12 Podlaski Urząd Skarbowy d.    
  15-404 Białystok CIT 35101010490042552221000000   NBP O/O Białystok
  ul. Młynowa 21A VAT 82101010490042552222000000  
    PIT 32101010490042552223000000  
    in.d. 26101010490042552227000000  
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
13   Pomorski Urząd Skarbowy d.    
  80-749 Gdańsk CIT 36101011400199982221000000   NBP O/O Gdańsk
  ul. Żytnia 4/6 VAT 83101011400199982222000000  
    PIT 33101011400199982223000000  
    in.d. 27101011400199982227000000  
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA W KATOWICACH
 14 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy d.    
  41-219 Sosnowiec CIT 64101012120059882221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Braci Mieroszewskich 97 VAT 14101012120059882222000000  
    PIT 61101012120059882223000000  
    in.d. 55101012120059882227000000  
15 Drugi Śląski Urząd Skarbowy d.    
  43-300 Bielsko-Biała CIT 72101012120059912221000000   NBP O/O Katowice
  ul. Warszawska 45 VAT 22101012120059912222000000  
    PIT 69101012120059912223000000  
    in.d. 63101012120059912227000000  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
16 Świętokrzyski Urząd Skarbowy d.    
  25-647 Kielce CIT 38101012380857622221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Częstochowska 20 VAT 85101012380857622222000000  
    PIT 35101012380857622223000000  
    in.d. 29101012380857622227000000  
  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE
17 Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy d.    
  10-408 Olsztyn CIT 22101013970029902221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Lubelska 37 VAT 69101013970029902222000000  
    PIT 19101013970029902223000000  
    in.d. 13101013970029902227000000  
  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W POZNANIU
18 Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy d.    
  60-818 Poznań CIT 06101014690007492221000000 NBP O/O Poznań
   ul. Henryka Sienkiewicza 22 VAT 53101014690007492222000000  
    PIT 03101014690007492223000000  
    in.d. 94101014690007492227000000  
  19   Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy d.    
  62-800 Kalisz CIT 36101014690007362221000000 NBP O/O Poznań
   ul. Fabryczna 1A VAT 83101014690007362222000000  
    PIT 33101014690007362223000000  
    in.d. 27101014690007362227000000  
  WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE
20 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy d.    
  71-011 Szczecin CIT 27101015990056012221000000 NBP O/O Szczecin
   ul. Mieszka I nr 33 VAT 74101015990056012222000000  
    PIT   24101015990056012223000000  
    in.d. 18101015990056012227000000  
Załącznik nr 3

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań
z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku bankowego Numer rachunku bankowego Bank obsługujący
1 2 3 4 5
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1 Urząd Skarbowy d.    
  56-200 Góra CIT 34101016740009962221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Poznańska 4 VAT 81101016740009962222000000  
    PIT 31101016740009962223000000  
    in.d. 25101016740009962227000000  
2 Urząd Skarbowy d.    
  59-100 Polkowice CIT 64101016740009832221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Zachodnia 10 VAT 14101016740009832222000000  
    PIT 61101016740009832223000000  
    in.d. 55101016740009832227000000  
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
3 Urząd Skarbowy d.    
  21-010 Łęczna CIT 17101013390079372221000000 NBP O/O Lublin
  Al. Jana Pawła II 95 VAT 64101013390079372222000000  
    PIT 14101013390079372223000000  
    in.d. 08101013390079372227000000  
4 Urząd Skarbowy d.    
   08-500 Ryki CIT 41101013390078492221000000 NBP O/O Lublin
   ul. Leona Wyczółkowskiego 10A VAT 88101013390078492222000000  
    PIT 38101013390078492223000000  
    in.d. 32101013390078492227000000  
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
5 Urząd Skarbowy d.    
  99-100 Łęczyca CIT 83101013710105172221000000 NBP O/O Łódź
  al. Jana Pawła II 17 VAT 33101013710105172222000000  
    PIT 80101013710105172223000000  
    in.d. 74101013710105172227000000  
6 Urząd Skarbowy d.    
  98-330 Pajęczno CIT 91101013710105202221000000 NBP O/O Łódź
  ul. 1 Maja 9 VAT 41101013710105202222000000  
    PIT 88101013710105202223000000  
    in.d. 82101013710105202227000000  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
7 Urząd Skarbowy d.    
  27-300 Lipsko CIT 65101010100164502221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Solecka 88 VAT 15101010100164502222000000  
    PIT 62101010100164502223000000  
    in.d. 56101010100164502227000000  
8 Urząd Skarbowy d.    
  26-400 Przysucha CIT 35101010100164632221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Szkolna 7 VAT 82101010100164632222000000  
    PIT 32101010100164632223000000  
    in.d. 26101010100164632227000000  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
9 Urząd Skarbowy d.    
  37-400 Nisko CIT 72101015280026002221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. 3 Maja 32 B VAT 22101015280026002222000000  
    PIT 69101015280026002223000000  
    in.d. 63101015280026002227000000  
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
10 Urząd Skarbowy d.    
  17-200 Hajnówka CIT 39101010490057602221000000 NBP O/O Białystok
  ul. 3 Maja 34 VAT 86101010490057602222000000  
    PIT 36101010490057602223000000  
    in.d. 30101010490057602227000000  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
11 Urząd Skarbowy d.    
  28-500 Kazimierza Wielka CIT 08101012380857752221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Tadeusza Kościuszki 16 VAT 55101012380857752222000000  
    PIT 05101012380857752223000000  
    doch. 90101012380857752231000000  
12 Urząd Skarbowy d.    
  29-100 Włoszczowa CIT 83101012380857912221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Wiśniowa 10 VAT 33101012380857912222000000  
    PIT 80101012380857912223000000  
    in.d. 74101012380857912227000000  
Załącznik nr 4

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbol
formularza/tytułu
płatności*)

Opis

Rodzaj rachunku
bankowego (CIT/VAT/PIT/
in.d.)1)

1

2

3

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

CIT

CIT-10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT

CIT-6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8A

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

CIT-CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

DJB**)

inne dochody

in.d.

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ.

in.d.

POZOST.*)**)

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

in.d.

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PCC-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

in.d.

PCC-3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

in.d.

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

PIT-23**)

deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%

PIT

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PIT

PIT-7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PIT-STD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

PIT

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

PIT

PT

podatek tonażowy

in.d.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

in.d.

SD-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

in.d.

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT

VAT-9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT

VAT-10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT

VAT-12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT

VAP-1

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAT

VAI*)**)

podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

VAT

VAT-Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

VAT

VAT-In*)**)

inne rozliczenia w podatku od towarów i usług

VAT

VU1

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz Polski

VAT-UE1

VIU-D/VIN-D(MOSS)

wpłaty podatku VAT (w walucie euro) w zakresie procedury szczególnej VAT (unijnej i nieunijnej)

VIU-D/VIN-D

WRD*)**)

wpłata korzyści majątkowych przez partię polityczną lub komitet wyborczy, konfiskata i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, zwrot uszczuplonych należności publicznoprawnych, inne należności z wyroków sądowych

in.d.

WRO*)**)

koszty postępowania, w tym koszty egzekucyjne i opłata komornicza, opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

in.d.

WZP-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za miesiąc

in.d.

WZP-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa

in.d.

WZS-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS-1M

deklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

In.d

1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60