Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.03.1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Dz. U. z 1999 r. nr 30, poz. 293

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 26, poz. 228), zwanej dalej ustawą, zawiera następujące dane:

  1) dane dotyczące ubezpieczonego: PESEL, NIP, rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, i numer tego dokumentu, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, a w przypadku cudzoziemców - posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu albo statusu uchodźcy,

  2) dane adresowe odpowiednio do zameldowania, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, a dla celów wypłaty świadczeń - konto bankowe ubezpieczonego i numer rachunku ubezpieczonego,

  3) dane dotyczące podlegania ubezpieczeniu: tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, data wyrejestrowania z ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa/powinowactwa z pracodawcą/zleceniodawcą, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą/zleceniodawcą, praca w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wykonywany zawód, wykształcenie, wymiar czasu pracy, stanowiska pracy górniczej,

  4) stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności i okres, na jaki został orzeczony, stopień niezdolności do pracy.

§ 2. Centralny Rejestr Płatników Składek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera następujące dane:

  1) dane płatnika składek: NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, rodzaj dowodu tożsamości i jego numer, nazwisko, pierwsze i drugie imię, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwa/firma zgodna z aktem konstytucyjnym podmiotu, nazwa organu założycielskiego, rodzaj uprawnienia do prowadzenia działalności, numer uprawnienia do prowadzenia działalności, nazwa organu rejestrowego/ewidencyjnego wydającego uprawnienia, data wpisu do rejestru-ewidencji/wydania uprawnienia, numer wpisu do rejestru/uprawnienia, data rozpoczęcia wykonywania działalności, data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przyczyna wyrejestrowania, data wyrejestrowania, numery rachunków bankowych płatnika,

  2) dane adresowe: typ adresu (siedziby, zamieszkania, do korespondencji) oraz kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, skrytka pocztowa, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

  3) dane o biurze rachunkowym: NIP, REGON, nazwa skrócona,

  4) szczególny status zakładu: status zakładu pracy chronionej/aktywności zawodowej oraz daty otrzymania i utraty tego statusu.

§ 3. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawiera następujące dane:

  1) dane członka funduszu: PESEL, NIP, rodzaj dowodu tożsamości, numer dowodu tożsamości, nazwisko, imię pierwsze i drugie, data urodzenia,

  2) informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym, zwanym dalej OFE: data i godzina zawarcia umowy z OFE, sposób zawarcia umowy z OFE, data wyrejestrowania z OFE, identyfikator OFE.

§ 4. Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy, zawiera odpowiednie dane określone w § 3 oraz dane dotyczące świadczenia.

§ 5. Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, który łącznie z rejestrem wymienionym w § 1 służy do współpracy określonej odrębnymi przepisami z Kasami Chorych, zawiera następujące dane:

  1) dane identyfikacyjne członka rodziny i przebieg ubezpieczenia: PESEL, rodzaj i numer dokumentu, nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa z ubezpieczonym, stopień niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, data uzyskania/utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny,

  2) adres zamieszkania członka rodziny: kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo, ulica, numer domu, numer lokalu, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,

  3) członkostwo w Kasach Chorych: identyfikator Kasy Chorych, data przystąpienia do Kasy, data wystąpienia z Kasy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12.04.1999 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60