Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.09.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.09.2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 Dz. U. z 2009 r. nr 160, poz. 1269

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2010 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.09.2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. nr 173, poz. 1073).

Załącznik

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej
oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

Lp.
Rodzaje upraw i produkcji
Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji
Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1
2
3
4
1
Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
 
a) rośliny ozdobne
1 m2
9
65
 
b) pozostałe
1 m2
3
59
2
Uprawy w szklarniach nieogrzewanych
1 m2
2
21
 
powyżej 25 m2
 
 
 
3
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
 
 
 
 
a) rośliny ozdobne
1 m2
7
19
 
b) pozostałe
1 m2
4
43
4
Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
1 m2
4
15
5
Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
 
 
 
 
a) kurczęta
1 sztuka
 
12
 
b) gęsi
1 sztuka
1
08
 
c) kaczki
1 sztuka
 
29
 
d) indyki
1 sztuka
 
70
6
Drób nieśny powyżej 80 szt.:
 
 
 
 
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 
1 sztuka
2
74
 
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 
1 sztuka
2
30
 
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
1 sztuka
1
52
 
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
1 sztuka
2
83
 
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
1 sztuka
12
03
 
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 
1 sztuka
2
01
7
Wylęgarnie drobiu:
 
 
 
 
a) kurczęta
1 sztuka
 
01
 
b) gęsi
1 sztuka
 
07
 
c) kaczki
1 sztuka
 
02
 
d) indyki
1 sztuka
 
07
8
Zwierzęta futerkowe:
 
 
 
 
a) lisy i jenoty
od 1 samicy stada podstawowego
38
07
 
b) norki
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
16
74
 
c) tchórze
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
12
96
 
d) szynszyle
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
19
79
 
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
od 1 samicy stada podstawowego
4
57
 
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
od 1 samicy stada podstawowego
4
57
9
Zwierzęta laboratoryjne:
 
 
 
 
a) szczury białe
1 sztuka
 
11
 
b) myszy białe
1 sztuka
 
02
10
Jedwabniki - produkcja kokonów
1 dm3
 
28
11
Pasieki powyżej 80 rodzin
1 rodzina
2
76
12
Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek
1 m2
165
69
13
Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich
1 m2
138
06
14
Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego
1 m2
69
05
15
Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
 
 
 
 
a) krowy powyżej 5 sztuk
1 sztuka
276
12
 
b) cielęta powyżej 10 sztuk
1 sztuka
57
99
 
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 
1 sztuka
30
36
 
d) tuczniki powyżej 50 sztuk
1 sztuka
34
52
 
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk
1 sztuka
13
81
 
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk
od 1 matki
5
53
 
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk
1 sztuka
8
28
 
h) konie rzeźne
1 sztuka
414
21
 
i) konie hodowlane
1 sztuka stada podstawowego
331
36
 
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi
1 dm3
1
24
 
k) hodowla psów rasowych
1 sztuka stada podstawowego
37
29
 
l) hodowla kotów rasowych
1 sztuka stada podstawowego
13
81

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60