Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
2017.12.15 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, 1961 i 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory:

  1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

  2. Określa się wzory:

  1) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

  2) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

  3) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

  4) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia

- stanowiące załączniki do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

§ 2. 1. Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1672).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
2017.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
2017.12.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

Załącznik nr 2

PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu

Załącznik nr 3

PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
2017.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
2017.12.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
PIT-28/A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

PIT-28/A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
2016.04.02
zmieniony przez
2017.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
PIT-28/B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28/B. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28/B. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
2016.04.02
zmieniony przez
2017.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1993
2016.04.02
zmieniony przez
2017.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1070
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60