Wyszukaj

Jak szuka?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis dzia堯w  

Zwrot wydatk闚 na materia造 budowlane

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2010 r. w sprawie og這szenia obowi您uj帷ego od dnia 1.01.2011 r. wykazu materia堯w budowlanych, kt鏎e do dnia 30.04.2004 r. by造 opodatkowane stawk podatku od towar闚 i us逝g w wysoko軼i 7%, a od dnia 1.05.2004 r. s opodatkowane podatkiem VAT1)

Tekst pierwotny - bie膨ca
 Dz. Urz. MI z 2010 r. nr 11, poz. 35

Uwaga od redakcji:
Obwieszczenie dotyczy wydatk闚 poniesionych w okresie od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niekt鏎ych wydatk闚 zwi您anych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z 2007 r. nr 23, poz. 138 i nr 192, poz. 1382 oraz z 2010 r. nr 56, poz. 338) og豉sza si, obowi您uj帷y od dnia 1 stycznia 2011 r. wykaz materia堯w budowlanych, kt鏎e do dnia 30 kwietnia 2004 r. by造 opodatkowane stawk podatku od towar闚 i us逝g w wysoko軼i 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. s opodatkowane podatkiem VAT, stanowi帷y za陰cznik do obwieszczenia.

_______________________
1) Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niekt鏎ych wydatk闚 zwi您anych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z 2007 r. nr 23, poz. 138 i nr 192, poz. 1382 oraz z 2010 r. nr 56, poz. 338) pod poj璚iem podatku VAT nale篡 rozumie podatek od towar闚 i us逝g o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. nr 54, poz. 535, z 2005 r. nr 14, poz. 113, nr 90, poz. 756, nr 143, poz. 1199 i nr 179, poz. 1484, z 2006 r. nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. nr 168, poz. 1187 i nr 192, poz. 1382, z 2008 r. nr 74, poz. 444, nr 130, poz. 826, nr 141, poz. 888 i nr 209, poz. 1320, z 2009 r. nr 3, poz. 11, nr 116, poz. 979, nr 195, poz. 1504, nr 201, poz. 1540 i nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 357 i nr 75, poz. 473).

Za陰cznik

OBOWI╴UJ。Y OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. WYKAZ MATERIA紟 BUDOWLANYCH, KT紑E DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R. BYΧ OPODATKOWANE STAWK PODATKU OD TOWAR紟 I USΣG W WYSOKO列I 7%, A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. S OPODATKOWANE PODATKIEM VAT

Poz. Symbol PKWiU1) Nazwa wyrobu (grupy wyrob闚)
1 2 3
1 ex 08.12.11.0 Piaski naturalne - wy陰cznie piasek przeznaczony do cel闚 budowlanych
2 08.12.12.0 Granulki, od豉mki i proszek; otoczaki i 篤ir
3 ex 16.10.10.0 Drewno przetarte lub strugane wzd逝積ie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubo軼i > 6 mm; drewniane podk豉dy kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane - wy陰cznie:
- klepki, listwy i fryzy do parkiet闚, nie陰czone z drewna tropikalnego;
- listwy d瑿owe do parkiet闚;
- deszczu趾i posadzkowe lite z drewna li軼iastego;
- listwy przy軼ienne z drewna li軼iastego;
- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna li軼iastego
4 ex 16.10.21.0 Drewno kszta速owane w spos鏏 ci庵造 wzd逝 dowolnej kraw璠zi lub powierzchni, w陰czaj帷 niepo陰czone drewniane materia造 pod這gowe oraz wa趾i i listwy przypod這gowe - wy陰cznie:
- tarcica pod這gowa strugana z drewna iglastego;
- listwy przy軼ienne z drewna iglastego;
- kostka brukowa z drewna iglastego i li軼iastego, inna ni nasycona;
- drewno iglaste pozosta貫 nienasycone (陰cznie z klepkami i listwami na parkiet, niepo陰czonymi), inne ni: boazeria, tarcica pod這gowa nasycona, listwy przy軼ienne nasycone;
- drewno li軼iaste nienasycone pozosta貫, inne ni listwy i ramy do obraz闚, boazeria;
- klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna li軼iastego (obrobione)
5 16.22.10.0 Gotowe p造ty pod這gowe
6 16.23.11.0 Okna i drzwi, o軼ie積ice i progi, z drewna
7 ex 16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna - wy陰cznie budynki prefabrykowane mieszkalne
8 ex 17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia 軼ienne; przezroczyste papierowe materia造 okienne - z wy陰czeniem przezroczystych papierowych materia堯w okiennych
9 ex 20.30.22.0 Pozosta貫 farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniaj帷e - wy陰cznie:
- kity szklarskie i kity budowlane uszczelniaj帷e;
- nieogniotrwa貫 preparaty powierzchniowe na fasady, 軼iany wewn皻rzne, sufity, itp.
10 ex 20.52.10.0 Kleje - wy陰cznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimer闚 butadienu, przeznaczone do sprzeda篡 detalicznej
11 ex 22.21.21.0 Sztuczne jelita z utwardzonych bia貫k lub materia堯w celulozowych; rury, przewody i w篹e, sztywne, z tworzyw sztucznych - wy陰cznie rury, przewody i w篹e przeznaczone do stosowania w budownictwie
12 ex 22.21.29.0 Pozosta貫 rury, przewody i w篹e oraz ich wyposa瞠nie, z tworzyw sztucznych - wy陰cznie przeznaczone do stosowania w budownictwi e
13 ex 22.21.41.0 Pozosta貫 p造ty, arkusze, folie, ta鄉y i pasy, z tworzyw sztucznych kom鏎kowych - wy陰cznie:
- p造ty z polistyrenu spienionego (styropianu);
- p造ty kom鏎kowe z poliuretan闚
14 ex 22.21.42.0 Pozosta貫 p造ty, arkusze, folie, ta鄉y i pasy, z tworzyw sztucznych innych ni kom鏎kowe - wy陰cznie p造ty faliste z poliestr闚
15 ex 22.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wy陰czeniem:
- zbiornik闚, kadzi, cystern i podobnych pojemnik闚 o pojemno軼i powy瞠j 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowa (PKWiU ex 22.23.13.0);
- stolarki okr皻owej (PKWiU ex 22.23.14.0);
- linoleum i pokry pod這gowych gumowych (PKWiU ex 22.23.15.0)
16 ex 22.29.29.0 Pozosta貫 wyroby z tworzyw sztucznych - wy陰cznie prefabrykowane kub造 i podobne artyku造 do filtrowania wody przy wej軼iu do 軼iek闚
17 ex 23.11 Szk這 p豉skie - wy陰cznie szk這 budowlane
18 ex 23.12 Szk這 p豉skie, profilowane i poddane dalszej obr鏏ce - wy陰cznie szk這 budowlane
19 ex 23.14.12.0 Arkusze cienkie (woale), ta鄉y, maty, woj這ki, p造ty i pozosta貫 wyroby z w堯kien szklanych, z wy陰czeniem tkanin - inne ni maty szklane bezalkaliczne
20 ex 23.19.12.0 Kszta速ki chodnikowe, ceg造, dach闚ki, p造tki do wyk豉dania pod堯g, 軼ian i inne wyroby ze szk豉 prasowanego lub formowanego; szk這 witra穎we i podobne; szk這 wielokom鏎kowe lub piankowe w blokach, p造tach lub podobnych postaciach - z wy陰czeniem witra篡
21 23.31.10.0 P造tki ceramiczne i p造ty chodnikowe ceramiczne
22 ex 23.32 Ceg造, dach闚ki i materia造 budowlane, z wypalanej gliny - z wy陰czeniem przewod闚 kwasoodpornych kamionkowych oraz przewod闚 digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0)
23 23.42 Wyroby sanitarne ceramiczne
24 ex 23.5 Cement, wapno i gips - z wy陰czeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego (PKWiU 23.52.30.0)
25 ex 23.6 Wyroby z betonu, cementu i gipsu - z wy陰czeniem wyrob闚 ze sztucznego kamienia "Lastrico" (w tym pomnik闚 i nagrobk闚), innych ni: p造ty parapetowe, p造ty ok豉dzinowe stopni schodowych i 軼ian oraz wyk豉dziny posadzkowe
26 23.99.12.0 Wyroby z asfaltu i podobnych materia堯w
27 ex. 23.99.13.0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materia豉ch mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wi捫帷ych - z wy陰czeniem:
- kit闚 szpachlowych, szpachl闚ek, mas i wype軟iaczy por asfaltowych i bitumicznych innych ni masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne
- makadamu smo這wego
28 ex 23.99.19.0 Wyroby z mineralnych surowc闚 niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wy陰cznie:
- we軟a mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z we軟y mineralnej;
- wermikulit porowaty, i造 porowate i podobne porowate materia造 mineralne, w陰cznie z ich mieszaninami - inne ni 簑瞠l spieniony;
- mieszaniny i wyroby z materia堯w izoluj帷ych cieplnie lub akustycznie, pozosta貫
29 ex 24.10 疾liwo, stal i 瞠lazostopy - wy陰cznie:
- wyroby p豉skie walcowane na zimno i powlekane, ze stali;
- wyroby p豉skie walcowane na gor帷o, ze stali (PKWiU ex 24.10.3) - inne ni pr皻y i profile grube;
- sztaby i pr皻y ze stali szybkotn帷ej, nieobrobione wi璚ej ni walcowane na gor帷o, ci庵nione na gor帷o lub wyciskane; walcowane na gor帷o, ci庵nione na gor帷o lub wyciskane, nieobrobione wi璚ej ni platerowane - inne ni grube;
- wyroby p豉skie walcowane, o szeroko軼i < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU ex 24.10.54.0) - inne ni wyroby p豉skie zwini皻e (ta鄉y w御kie lub ci皻e), walcowane na gor帷o, o szeroko軼i < 600 mm ze stali innej ni niestopowa, nierdzewna lub szybkotn帷a;
- pr皻y walcowane na gor帷o, ze stali (PKWiU ex 24.10.6) - z wyj徠kiem pr皻闚 i profili grubych oraz pr皻闚 kutych ze stali szybkotn帷ej;
- kszta速owniki otwarte, obrobione na gor帷o ze stali, 軼ianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne tor闚 kolejowych lub tramwajowych ze stali (PKWiU ex 24.10.7) - z wyj徠kiem pr皻闚 i profili grubych; profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem; kszta速ownik闚 kutych ze stali niestopowej; profili kutych ze stali niestopowej; 軼ianki szczelnej oraz k徠ownik闚 spawanych, ze stali (PKWiU 24.10.74.0); element闚 konstrukcyjnych tor闚 kolejowych lub tramwajowych, ze stali (PKWiU 24.10.75).
30 ex 24.20 Rury, przewody rurowe, profile dr捫one i 陰czniki, ze stali - z wy陰czeniem p馧wyrob闚 z rurowni niezaliczanych do wyrob闚 gotowych
31 ex 24.31 Pr皻y ci庵nione na zimno - z wy陰czeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej nie powlekanych lub pokrywanych (PKWiU ex 24.31.10.0)
32 24.32 Wyroby p豉skie walcowane na zimno, z wy陰czeniem wyrob闚 ze stali krzemowej elektrotechnicznej
33 ex 24.33.1 Kszta速owniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno - z wy陰czeniem profili ze stali niestopowej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem
34 24.33.20.0 Arkusze 瞠berkowane ze stali niestopowej
35 24.33.30.0 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej
36 24.34 Drut ci庵niony na zimno
37 24.42.24.0 P造ty, blachy i ta鄉y z aluminium i stop闚 aluminium, o grubo軼i > 0,2 mm
38 ex 24.44.26.0 Rury, przewody rurowe oraz 陰czniki rur lub przewod闚 rurowych, z miedzi i jej stop闚 - z wy陰czeniem rur i przewod闚 rurowych ze stop闚 miedzi oraz armatury przemys這wej z miedzi i stop闚 miedzi
39 24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile dr捫one odlewane z 瞠liwa
40 24.51.30.0 ㄠczniki rur lub przewod闚 rurowych odlewane z 瞠liwa
41 24.52.30.0 ㄠczniki rur lub przewod闚 rurowych odlewane ze staliwa
42 ex 25.11.10.0 Budynki prefabrykowane z metalu - z wy陰czeniem konstrukcji stalowych budynk闚 jednokondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkielet闚 budynk闚 i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji no郾ych budowlanych z aluminium
43 ex 25.11.23.0 Pozosta貫 konstrukcje i ich cz窷ci; p造ty, pr皻y, k徠owniki, kszta速owniki itp. z 瞠liwa, stali lub aluminium - wy陰cznie:
- elementy budowlane z blachy profilowanej i z blachy p豉skiej, stalowe;
- elementy konstrukcyjne zbroje 瞠lbet闚;
- elementy konstrukcyjne z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych;
- elementy konstrukcji no郾ych kot堯w, schod闚, pomost闚, opancerzenia, izolacji i obmurowa - z 瞠liwa lub stali;
- elementy budowlane stalowe i 瞠liwne: z kszta速ownik闚, wspornikowe, 陰czniki, os這ny wyko鎍zeniowe dachowe i 軼ienne, elementy ogrodzeniowe, kraty;
- elementy ramowe budowlane stalowe i 瞠liwne;
- elementy budowlane - z aluminium;
- p造ty i elementy warstwowe budowlane z aluminium oraz segmenty 軼ienne wype軟ione p造t warstwow z ok豉dzin aluminiow
44 ex 25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, 瘸luzje oraz 軼ianki dzia這we mocowane do pod這gi, z metalu - z wy陰czeniem drzwi, okien i iluminator闚 okr皻owych, 鈍ietlik闚 i iluminator闚 jachtowych
45 25.21.11.0 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich cz窷ci, z 瞠liwa lub stali, z wy陰czeniem ogrzewanych elektrycznie
46 ex 25.21.12.0 Kot造 centralnego ogrzewania wytwarzaj帷e gor帷 wod lub par o niskim ci郾ieniu - z wy陰czeniem kot堯w parowych innych ni:
- kot造 grzewcze parowe stalowe i 瞠liwne dla budownictwa;
- kot造 grzewcze parowe stalowe
47 25.21.13.0 Cz窷ci kot堯w centralnego ogrzewania
48 ex 25.29.11.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wy陰czeniem pojemnik闚 na spr篹ony lub skroplony gaz), z 瞠liwa, stali lub aluminium, o pojemno軼i > 300 l, niewyposa穎ne w urz康zenia mechaniczne lub termiczne - wy陰cznie wymienniki ciep豉 i naczynia wyr闚nawcze c.o. i c.w., zasobniki ciep貫j wody, zbiorniki w oczyszczalniach 軼iek闚 - ze stali
49 25.30.12.0 Instalacje pomocnicze przeznaczone do wsp馧pracy z kot豉mi; skraplacze do si這wni na par wodn lub inn
50 25.30.13.0 Cz窷ci wytwornic pary
51 ex 25.72.12.0 Pozosta貫 zamki z metali nieszlachetnych - wy陰cznie zamki w rodzaju u篡wanych do drzwi inne ni zamki elektroniczne i szyfrowe
52 ex 25.72.13.0 Zamkni璚ia i okucia z zamkni璚iami, zawieraj帷e zamki; cz窷ci; klucze wyst瘼uj帷e oddzielnie - wy陰cznie okucia budowlane
53 ex 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazd闚 silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wy陰cznie okucia budowlane
54 ex 25.93.11.0 Drut splatany i skr璚any, liny, kable, ta鄉y plecione, zawiesia i podobne wyroby z 瞠liwa lub stali, bez izolacji elektrycznej - wy陰cznie sploty i linki do konstrukcji spr篹onych ze stali nierdzewnej nieizolowane elektrycznie
55 ex 25.93.12.0 Drut kolczasty z 瞠liwa lub stali; drut splatany i skr璚any, kable, ta鄉y plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej - wy陰cznie:
- przewody napowietrzne z aluminium;
- przewody napowietrzne z rdzeniem stalowym z aluminium
56 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z 瞠liwa, stali lub miedzi; siatka rozci庵ana z 瞠liwa, stali lub miedzi - wy陰cznie:
- kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, spawane na przeci璚iach;
- kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przeci璚iach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym;
- kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przeci璚iach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozosta貫
inne ni ogrodzenia i siatki z drutu
57 ex 25.94.11.0 Elementy z陰czne, 鈔uby i wkr皻y z 瞠liwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wy陰cznie okucia budowlane 陰cz帷e
58 ex 25.99.11.0 Zlewy, umywalki, wanny i pozosta貫 elementy wyposa瞠nia sanitarnego oraz ich cz窷ci, z 瞠liwa, stali, miedzi lub aluminium - z wy陰czeniem wyrob闚 z miedzi lub aluminium, innych ni syfony umywalkowe i pisuarowe
59 ex 25.99.29.0 Pozosta貫 wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wy陰cznie:
- wyroby i odlewy z 瞠liwa nieci庵liwego - inne ni: kotwice, drapacze i ich cz窷ci - z wyj徠kiem odlew闚 瞠liwnych (p馧fabrykat闚 do dalszej obr鏏ki);
- drabiny stanowi帷e elementy budowlane komunikacji, ze stali;
- szczeble, ze stali;
- os這ny instalacji budowlanych, elementy instalacji budowlanych odwadniaj帷ych, ze stali lub aluminium;
- elementy budowlane wyposa瞠niowe do czyszczenia obuwia oraz takie jak: uchwyty do rynien, rur spustowych, rur instalacyjnych (wodoci庵owych, gazowych, itp.), zespo造 wywietrznika z pionu zsypowego, ze stali;
- ok豉dziny elewacyjne budowlane z aluminium;
- grzejniki z aluminium;
- osprz皻 centralnego ogrzewania z miedzi i stop闚 miedzi;
- szyldy i tablice budowlane - z aluminium lub ze stali
60 ex 26.51.52.0 Przyrz康y i aparatura do pomiaru lub kontroli przep造wu, poziomu, ci郾ienia lub pozosta造ch zmiennych parametr闚 cieczy lub gaz闚 - wy陰cznie mierniki ciep豉
61 ex 26.51.63.0 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zu篡cia lub produkcji pr康u - wy陰cznie gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne pr康u zmiennego
62 ex 26.51.65.0 Przyrz康y, maszyny i urz康zenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne - wy陰cznie reduktory membranowe
63 ex 26.51.70.0 Termostaty, manostaty i pozosta貫 przyrz康y i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli - wy陰cznie termostaty, inne ni lotnicze
64 ex 27.12.21.0 Bezpieczniki do napi耩 <= 1000 V - wy陰cznie podstawy i wk豉dki bezpiecznikowe niskiego napi璚ia
65 27.12.31.0 Tablice i inne urz康zenia steruj帷e, wyposa穎ne w aparatur 陰czeniow lub zabezpieczaj帷 do napi耩 <= 1000 V
66 ex 27.12.32.0 Tablice i inne urz康zenia steruj帷e, wyposa穎ne w aparatur 陰czeniow lub zabezpieczaj帷 do napi耩 > 1000 V - wy陰cznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
67 ex 27.12.40.0 Cz窷ci do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - wy陰cznie:
- dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych;
- do urz康ze rozdzielczych i sterowniczych niskiego napi璚ia (inne ni osprz皻 do rozdzielni niskiego napi璚ia)
68 ex 27.32.13.0 Pozosta貫 przewody elektryczne do napi耩 <= 1000 V - wy陰cznie:
- przewody elektroenergetyczne do uk豉dania na sta貫, wyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 > 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne ni przewody instalacyjne do urz康ze radiotechnicznych;
- kable elektroenergetyczne z 篡豉mi miedzianymi, wyposa穎ne w z陰czki do napi耩 > 80 V, inne ni okr皻owe;
- przewody elektroenergetyczne niewyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 = 1000 V, o 鈔ednicy pojedynczego przewodu wi瘯szej ni 0,51 mm, do uk豉dania na sta貫: instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;
- przewody elektroenergetyczne z 篡豉mi miedzianymi niewyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 = 1000 V, o 鈔ednicy pojedynczego przewodu wi瘯szej ni 0,51 mm, inne ni okr皻owe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;
- przewody elektroenergetyczne z 篡豉mi aluminiowymi, niewyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 = 1000 V, o 鈔ednicy pojedynczego przewodu wi瘯szej ni 0,51 mm;
- przewody elektroenergetyczne, niewyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 > 80 V, ale < 1000 V, o 鈔ednicy pojedynczego przewodu wi瘯szej ni 0,51 mm, do uk豉dania na sta貫, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;
- przewody elektroenergetyczne z 篡豉mi miedzianymi, niewyposa穎ne w z陰czki, do napi耩 > 80 V, ale < 1000 V, o 鈔ednicy pojedynczego przewodu wi瘯szej ni 0,51mm, inne ni okr皻owe
69 ex 27.32.14.0 Pozosta貫 przewody elektryczne do napi耩 > 1000 V - wy陰cznie:
- przewody elektroenergetyczne instalacyjne;
- przewody elektroenergetyczne uzbrojone;
- kable elektroenergetyczne z 篡豉mi miedzianymi i z 篡豉mi aluminiowymi
70 ex 27.33.14.0 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych - wy陰cznie elementy izolacyjne dla budownictwa
71 ex 27.40.24.0 Reklamy 鈍ietlne, pod鈍ietlane tablice i znaki informacyjne i podobne - wy陰cznie tablice i gabloty informacyjne budowlane
72 ex 27.40.25.0 砰randole oraz pozosta貫 oprawy o鈍ietleniowe instalowane na suficie lub 軼ianach - wy陰cznie:
- oprawy o鈍ietleniowe mieszkaniowe do 瘸r闚ek i 瘸r闚ek halogenowych (z wyj徠kiem reflektor闚), inne ni zabezpieczone przed wnikaniem wody;
- oprawy o鈍ietleniowe przemys這we (>= IP 20), do 瘸r闚ek i 鈍ietl闚ek, sta貫;
- oprawy o鈍ietleniowe przemys這we (>=IP 20), do rt璚i闚ek
73 ex 27.51.25.0 Podgrzewacze wody elektryczne o dzia豉niu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grza趾i nurnikowe - z wy陰czeniem grza貫k elektrycznych nurnikowych
74 ex 27.51.28.0 Pozosta貫 piece; kuchenki, p造ty kuchenne, pier軼ienie do gotowania; ruszty do sma瞠nia i pieczenia - wy陰cznie kuchenki elektryczne domowe, zawieraj帷e przynajmniej jedn p造t grzewcz i jeden piekarnik, w陰czaj帷 kuchenki gazowo-elektryczne
75 ex 27.52.11.0 Sprz皻 gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze p造towe, z 瞠liwa, stali lub miedzi, nieelektryczny - wy陰cznie:
- urz康zenia do gotowania i podgrzewacze p造towe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na gaz i inne paliwa, z 瞠liwa lub stali, inne ni piekarniki gazowe
- kuchnie w璕lowe sta貫
76 ex 27.52.12.0 Pozosta造 sprz皻 gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo p造nne lub sta貫 - wy陰cznie:
- piece grzewcze gazowe;
- piece uniwersalne;
- piece sta這palne;
- piece 瞠liwne przeno郾e
77 ex 27.52.14.0 Podgrzewacze wody przep造wowe lub pojemno軼iowe, nieelektryczne - z wy陰czeniem kolektor闚 s這necznych
78 ex 27.52.20.0 Cz窷ci piec闚, kuchenek, podgrzewaczy p造towych i podobnego nieelektrycznego sprz皻u gospodarstwa domowego - wy陰cznie:
- sprz皻 do domowych urz康ze piecowych i kuchennych 瞠liwny (p造ty kuchenne, ruszty, zasuwy kominowe, drzwiczki kuchenne i piecowe, kratki wentylacyjne, itp.);
- kr捫ki i komplety kr捫k闚 kuchennych, 瞠liwne i stalowe
79 ex 27.90.12.0 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urz康ze elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych - wy陰cznie cz窷ci do urz康ze rozdzielczych wysokiego napi璚ia prefabrykowanych oraz cz窷ci do urz康ze rozdzielczych i sterowniczych niskiego napi璚ia, inne ni:
- izolatory elektryczne (z wyj徠kiem szklanych i ceramicznych);
- drut nawojowy izolowany;
- kable i przewody elektryczne koncentryczne;
- przewody elektryczne
80 ex 28.13.14.0 Pozosta貫 pompy od鈔odkowe do cieczy; pozosta貫 pompy do cieczy; podno郾iki do cieczy - wy陰cznie hydrofory
81 28.21.11.0 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze w璕la, w陰czaj帷 ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urz康zenia do usuwania popio逝 oraz podobne urz康zenia
82 ex 28.21.14.0 Cz窷ci piec闚, palenisk i palnik闚 piecowych - wy陰cznie cz窷ci palnik闚 piecowych na paliwo ciek貫, sta貫 py這we lub na gaz; cz窷ci mechanicznych podawaczy w璕la, w陰czaj帷 ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urz康zenia do usuwania popio逝 oraz podobne urz康zenia
83 ex 28.29.12.0 Urz康zenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy - wy陰cznie:
- urz康zenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody kot這wej;
- filtry przykot這we oleju
84 bez wzgl璠u na symbol PKWiU Armatura metalowa przemys這wa - wy陰cznie:
- armatura z 瞠liwa szarego;
- zasuwy;
- zawory;
- przepustnice
Armatura metalowa sieci domowej
85 bez wzgl璠u na symbol PKWiU Urz康zenia do automatycznej regulacji i sterowania - wy陰cznie urz康zenia i zestawy urz康ze do automatycznej regulacji dostaw ciep豉 oraz zdalnego sterowania prac system闚 ciep這wniczych, a tak瞠 cz窷ci do tych urz康ze
86 bez wzgl璠u na symbol PKWiU Panele pod這gowe i listwy przypod這gowe laminowane, wykonane na bazie p造ty pil郾iowej HDF, MDF lub na bazie p造ty wi鏎owej
87 bez wzgl璠u na symbol PKWiU Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadaj帷e zbrojenie, specjaln perforacj lub naci璚ia wzgl璠nie wykonane z w堯kien syntetycznych

_____________
1) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada klasyfikacji wprowadzonej rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrob闚 i Us逝g (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z p騧n. zm.).

Obja郾ienie:
ex - przed symbolem PKWiU oznacza, 瞠 zakres wyrob闚 obj皻ych wykazem jest w篹szy ni okre郵ony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrob闚 i Us逝g

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz闚 Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60