Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 4

Wymagania techniczne dla kas dotyczące zapisu i przechowywania danych w ich pamięciach

§ 19. Kasa zapewnia zapis w pamięci fiskalnej, w szczególności:

  1) pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości z podatkiem (brutto) dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych, wystawianych przy użyciu kasy;

  2) danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym, obejmujących co najmniej:

   a) podpis cyfrowy,

   b) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,

   c) datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

   d) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego dobowego,

   e) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku,

   f) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

   g) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku,

   h) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączną wysokość podatku należnego,

   i) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączną wartość sprzedaży brutto,

   j) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje,

   k) liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

   l) liczbę i łączną wartość faktur anulowanych, o ile występują,

   m) liczbę dokumentów niefiskalnych wystawionych przy użyciu kasy od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

   n) dane o sprzedaży z kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

   o) liczbę zmian w bazie towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisania do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku,

   p) liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,

   q) liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  3) rejestru zdarzeń zawierającego:

   a) zdarzenia dotyczące:

    - zmiany stawek podatku,

    - ręcznych zmian ustawień daty i czasu,

    - zmiany waluty ewidencyjnej,

    - zmiany konfiguracji przesyłania danych, z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci, dostępnej wyłącznie w trybie serwisowym,

    - fiskalizacji,

    - zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

    - aktualizacji programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,

    - włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,

    - wymiany pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,

    - dat wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,

    - kasowania bazy algorytmu weryfikującego,

    - programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,

    - wymiany klucza publicznego kasy,

    - zmiany adresu punktu sprzedaży,

   b) w przypadku zdarzeń dotyczących programowania parametrów pracy kasy, o których mowa w lit. a - jednoznaczne oznaczenie parametru programowanego, datę i czas zmiany, a także wartości parametru po zmianie,

   c) w przypadku zdarzeń dotyczących sytuacji awaryjnych - jednoznaczne oznaczenie rodzaju sytuacji awaryjnej, o ile występuje, oraz datę i czas wystąpienia wraz z numerem kolejnego raportu fiskalnego dobowego; rejestr zdarzeń zawiera zdarzenia dotyczące następujących rodzajów sytuacji awaryjnych:

    - awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej,

    - błędów weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,

    - awarii zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiającej kontynuację rozpoczętych zadań,

    - blokady możliwości ewidencji sprzedaży, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 3 i 4,

    - błędów aktualizacji programu pracy kasy,

    - utraty ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  4) parametrów pracy kasy, co najmniej:

   a) numeru unikatowego,

   b) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) sum kontrolnych programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej wraz z datami instalacji,

   d) wyłącznie oznaczeń literowych od "A" do "G", służących podatnikowi do przypisania stawki podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów i usług,

   e) numeru ewidencyjnego,

   f) kolejnego numeru pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  5) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 20. Kasa zapewnia zapis w pamięci chronionej w szczególności:

  1) numeru unikatowego nadanego pamięci fiskalnej powiązanej z pamięcią chronioną;

  2) numeru ewidencyjnego;

  3) numeru kolejnej pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  4) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  5) harmonogramu przesyłania danych określonego w protokole komunikacyjnym przesyłania danych;

  6) wszystkich dokumentów fiskalnych wystawianych przy użyciu kasy, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych i raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych i łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń i innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  7) wszystkich dokumentów niefiskalnych wystawianych przy użyciu kasy;

  8) elementów graficznych wykorzystywanych w treści dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w sposób jednoznacznie wiążący je z dokumentami fiskalnymi i niefiskalnymi, w treści których zostały wykorzystane;

  9) liczby zakończonych niepowodzeniem prób przesyłania danych od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  10) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 21. Kasa zapewnia zgodność danych zawartych w:

  1) dokumentach fiskalnych i niefiskalnych z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz z danymi wprowadzanymi do kasy podczas użytkowania;

  2) raportach fiskalnych dobowych z danymi zawartymi na paragonach fiskalnych, paragonach fiskalnych anulowanych, fakturach i fakturach anulowanych oraz w rejestrach zdarzeń dotyczących danego okresu.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60