Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
Rozdział 3

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie przechowywania danych w ich pamięciach

§ 19. Kasa zapewnia zapis w pamięci fiskalnej, w szczególności:

  1) pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości brutto dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur oraz faktur anulowanych, emitowanych przez kasę;

  2) danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym, obejmujących co najmniej:

   a) podpis cyfrowy,

   b) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,

   c) datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

   d) datę i czas zakończenia raportu fiskalnego dobowego,

   e) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku,

   f) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

   g) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) kwotę podatku według poszczególnych stawek podatku,

   h) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną kwotę podatku,

   i) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną wartość sprzedaży brutto,

   j) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje,

   k) liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

   l) liczbę i łączną wartość faktur anulowanych, o ile występują,

   m) liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

   n) dane dotyczące sprzedaży z kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

   o) liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi oraz zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku, a także zwolnienia od podatku,

   p) liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,

   q) liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  3) rejestru zdarzeń zawierającego:

   a) zdarzenia dotyczące:

    - zmiany stawek podatku,

    - ręcznych zmian ustawień daty i czasu,

    - zmiany waluty ewidencyjnej,

    - zmiany konfiguracji przekazu danych, z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci, dostępnej wyłącznie w trybie serwisowym,

    - fiskalizacji kasy,

    - zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

    - aktualizacji programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,

    - włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,

    - wymiany pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,

    - dat wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,

    - kasowania bazy algorytmu weryfikującego,

    - programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,

    - wymiany klucza publicznego kasy,

    - zmiany adresu punktu sprzedaży,

   b) w przypadku zdarzenia dotyczącego programowania parametrów pracy kasy wskazanych w lit. a rejestr zdarzeń zawiera jednoznaczne oznaczenie parametru programowanego, datę i czas zmiany, a także wartości parametru po zmianie,

   c) w przypadku zdarzenia dotyczącego sytuacji awaryjnych jednoznaczne oznaczenie rodzaju sytuacji awaryjnej, o ile występują, oraz datę i czas wystąpienia wraz z numerem kolejnego raportu fiskalnego dobowego; rejestr zdarzeń obejmuje także zdarzenia dotyczące:

    - awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej,

    - błędów weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,

    - awarii zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiającej kontynuację rozpoczętych zadań,

    - blokady możliwości rejestracji sprzedaży, z wyłączeniem § 37 ust. 1 pkt 3 i 4,

    - błędów aktualizacji programu pracy kasy,

    - utraty ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  4) parametrów pracy kasy, co najmniej:

   a) numeru unikatowego kasy,

   b) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) sum kontrolnych programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej wraz z datą instalacji,

   d) wyłącznie oznaczeń literowych od A do G, służących podatnikowi do przypisania stawki podatku do nazw towarów i usług, w tym zwolnienia od podatku,

   e) numeru ewidencyjnego kasy,

   f) kolejnego numeru pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  5) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 20. Kasa zapewnia zapis w pamięci chronionej, w szczególności:

  1) numeru unikatowego kasy nadanego pamięci fiskalnej powiązanej z pamięcią chronioną;

  2) numeru ewidencyjnego;

  3) numeru kolejnej pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  4) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  5) harmonogramu przekazu danych określonego protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1 - w przypadku kasy umożliwiającej przekaz danych;

  6) wszystkich dokumentów fiskalnych emitowanych przez kasę, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  7) wszystkich dokumentów niefiskalnych emitowanych przez kasę;

  8) elementów graficznych wykorzystywanych w treści dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w sposób jednoznacznie wiążący je z dokumentami fiskalnymi i niefiskalnymi, na których zostały wykorzystane;

  9) liczby zakończonych niepowodzeniem prób przekazu danych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  10) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 21. Dane wykazane w dokumentach fiskalnych i niefiskalnych muszą być zgodne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz z danymi wprowadzanymi do kasy podczas użytkowania.

§ 22. Dane zawarte w raportach fiskalnych dobowych muszą być zgodne z danymi wykazanymi na paragonach fiskalnych, paragonach fiskalnych anulowanych, fakturach, fakturach anulowanych i rejestrach zdarzeń dotyczących danego okresu.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60