Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu ...

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 128
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.22 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 2) 
Dział II. Ruch drogowy (art. 3 - 65n) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3 - 10) 
Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11 - 15) 
Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16 - 34) 
Oddział 1. Zasady ogólne (art. 16) 
Oddział 2. Włączanie się do ruchu (art. 17 - 18a) 
Oddział 3. Prędkość i hamowanie (art. 19 - 21) 
Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu (art. 22) 
Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie (art. 23) 
Oddział 6. Wyprzedzanie (art. 24) 
Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu (art. 25 - 28) 
Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 29 - 30) 
Oddział 9. Holowanie (art. 31) 
Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie (art. 32) 
Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych (art. 33 - 34) 
Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35 - 37) 
Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach (art. 38 - 65n) 
Oddział 1. Przepisy porządkowe (art. 38 - 45) 
Oddział 2. Zatrzymanie i postój (art. 46 - 50a) 
Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych (art. 51 - 52) 
Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym (art. 53 - 64i) 
Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 - 65j) 
Oddział 6. Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (art. 65k - 65n) 
Dział III. Pojazdy (art. 66 - 86a) 
Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 66 - 70) 
Rozdział 1a. Homologacja (art. 70a - 70zm) 
Rozdział 1b. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu (art. 70zn - 70zs) 
Rozdział 1c. Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu (art. 70zt - 70zz) 
Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 71 - 80) 
Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80a - 80e) 
Rozdział 2b. (uchylony)  
Rozdział 2c. Krajowy Punkt Kontaktowy (art. 80k - 80r) 
Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81 - 86a) 
Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (art. 87 - 128) 
Rozdział 1. (uchylony) (art. 87 - 100) 
Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a - 100e) 
Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie (art. 101 - 115) 
Rozdział 2a. (uchylony)  
Rozdział 2b. (uchylony) (art. 115f - 115l) 
Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116 - 121) 
Rozdział 4. (uchylony) (art. 122 - 128) 
Dział V. Kontrola ruchu drogowego (art. 129 - 140ae) 
Rozdział 1. Uprawnienia Policji i innych organów (art. 129 - 131) 
Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (art. 132 - 134a) 
Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami (art. 135 - 140a) 
Rozdział 4. Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu (art. 140aa - 140ae) 
Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b - 140l) 
Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m - 140n) 
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe (art. 141 - 152) 
__________________
Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) ...  
Załączniki do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (poz. 908)
Załącznik nr 1. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego  
Załącznik nr 2. Kategorie pojazdów  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60