Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

 Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.04.2013 r.

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy (§ 4 - 6) 
Rozdział 3. Warunki stosowania kas przez podatników (§ 7 - 8) 
Rozdział 4. Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy oraz okres, na który wydawane jest potwierdzenie (§ 9 - 13) 
Rozdział 5. Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas (§ 14 - 16) 
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 17 - 21) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (poz. 1338)
Załącznik nr 1. Książka kasy rejestrującej  
Załącznik nr 2. Logo fiskalne  
Załącznik nr 3. Zgłoszenie kasy przez podatnika  
Załącznik nr 4. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej  
Załącznik nr 5. Karta kasy  
Załącznik nr 6. Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania  
Załącznik nr 7. Zgłoszenie przez prowadzącego serwis kas fiskalizacji kasy  
Załącznik nr 8. Wzór identyfikatora serwisanta kas  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60