Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym1)

 Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 752
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 43
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.04.30 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 7c) 
Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa (art. 7d - 7k) 
Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych (art. 8 - 39) 
Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego (art. 8 - 12) 
Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych (art. 13 - 15) 
Rozdział 3. Rejestracja podmiotów (art. 16 - 20) 
Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 20a - 20i) 
Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy (art. 21 - 26) 
Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu (art. 27 - 29a) 
Rozdział 6. Zwolnienia (art. 30 - 39) 
Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi (art. 40 - 85) 
Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy (art. 40 - 46) 
Rozdział 2. Składy podatkowe (art. 47 - 55) 
Rozdział 3. Podmiot pośredniczący (art. 56 - 56a) 
Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy (art. 57 - 59) 
Rozdział 5. (uchylony) (art. 60 - 62) 
Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający (art. 62a - 62c) 
Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe (art. 63 - 76) 
Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (art. 77 - 83a) 
Rozdział 8. Zezwolenia (art. 84) 
Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych (art. 85) 
Dział IV. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy (art. 86 - 99d) 
Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna (art. 86 - 91b) 
Rozdział 2. Napoje alkoholowe (art. 92 - 97) 
Rozdział 3. Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie (art. 98 - 99d) 
Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych (art. 100 - 113) 
Dział VI. Znaki akcyzy (art. 114 - 138) 
Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy (art. 114 - 119) 
Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy (art. 120 - 124) 
Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy (art. 125 - 129) 
Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy (art. 130 - 138) 
Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje (art. 138a - 138t) 
Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 139 - 169) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (pominięty) (art. 139) 
Rozdział 2. Przepisy epizodyczne i przejściowe (art. 154 - 167) 
Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 168 - 169) 
Załączniki do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów akcyzowych  
Załącznik nr 2. Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG  
Załącznik nr 3. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy  
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60