Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.10.23
do 2014.09.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

Art. 101. Ochrona powierzchni ziemi polega na:

  1) zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:

   a) racjonalne gospodarowanie,

   b) zachowanie wartości przyrodniczych,

   c) zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,

   d) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,

   e) utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów,

   f) doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli nie są one dotrzymane,

   g) zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych;

  2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.