Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2013.10.22
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 101
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
2014.09.05
zmieniony przez
2016.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 672
2017.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 519
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 799
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 101. Ochrona powierzchni ziemi polega na:

  1) zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:

   a) racjonalne gospodarowanie,

   b) zachowanie wartości przyrodniczych,

   c) zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,

   d) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,

   e) utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów,

   f) doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli nie są one dotrzymane,

   g) zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych;

  2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.