Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.01
do 2013.10.10
zmieniony przez
art. 157 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.20
2011.07.01
zmieniony przez
2013.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1203
2015.08.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1142
2016.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 687
2017.03.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 700
2018.03.15
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 986
2019.08.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1500
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej "Rejestrem".

2. Rejestr składa się z:

    1) rejestru przedsiębiorców;

    2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

    3) rejestru dłużników niewypłacalnych.