Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.05.18
do 2018.04.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
Istniejące wersje czasowe art. 32b
2015.11.30
dodany przez
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
2018.04.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 720
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 917
2020.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 902
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32b. 1. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w zawodach dotyczących działalności muzealniczej realizujący zadania związane z:

  1) przechowywaniem i katalogowaniem gromadzonych zbiorów;

  2) zabezpieczaniem i konserwacją zbiorów, w tym zabytków nieruchomych oraz nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

  3) zapewnieniem właściwych warunków zwiedzania muzeum i korzystania ze zbiorów.

2. Specjalistów zatrudnia się na stanowiskach:

  1) starszego konserwatora;

  2) konserwatora;

  3) adiunkta konserwatorskiego;

  4) starszego asystenta konserwatorskiego;

  5) asystenta konserwatorskiego;

  6) starszego dokumentalisty;

  7) dokumentalisty;

  8) młodszego dokumentalisty;

  9) starszego renowatora;

  10) renowatora;

  11) renowatora przyuczonego;

  12) młodszego renowatora;

  13) przewodnika muzealnego.