Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.05.18
do 2018.04.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
Istniejące wersje czasowe art. 31a
2016.06.16
dodany przez
2016.06.18
uchylony przez
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
2018.04.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 720
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 917
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)Art. 31a. (uchylony)

______________________
*)Uwaga od redakcji: Art. 31a został dodany przez ustawę z dnia 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która w zakresie dodawanego art. 31a weszła w życie z dniem 16.06.2016 r.