Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.06.18
do 2017.05.17
uchylony przez
art. 34 

*)Art. 31a. (uchylony)

______________________
*)Uwaga od redakcji: Art. 31a został dodany przez ustawę z dnia 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która w zakresie dodawanego art. 31a weszła w życie z dniem 16.06.2016 r.