Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.11.10
do 2019.03.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

Art. 78b. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4:

    1) Minister Finansów przyjmuje wolne środki w depozyt na warunkach określonych w umowie;

    2) przyjęcie wolnych środków w depozyt na okres do 3 dni może nastąpić wyłącznie, jeżeli bankową obsługę jednostki sektora finansów publicznych prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.