Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.01
do 2014.08.07
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
2013.02.01
zmieniony przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy w rubryce "Sprawozdanie" wstawić znak X - w przypadku gdy sprawozdanie za rok, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, a w przypadku korygowania przekazanego sprawozdania - znak X należy wstawić w rubryce "Korekta".

I. Należy podać rok (w formacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy.

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności - należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

III. NIP organu właściwego do poboru należności - należy podać NIP organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu - należy podać oznaczenie terytorialne województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności.

Oznaczenie terytorialne województwa:

02 województwo dolnośląskie

04 województwo kujawsko-pomorskie

06 województwo lubelskie

08 województwo lubuskie

10 województwo łódzkie

12 województwo małopolskie

14 województwo mazowieckie

16 województwo opolskie

18 województwo podkarpackie

20 województwo podlaskie

22 województwo pomorskie

24 województwo śląskie

26 województwo świętokrzyskie

28 województwo warmińsko-mazurskie

30 województwo wielkopolskie

32 województwo zachodniopomorskie

V. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę - należy podać kwotę zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do poboru należności posiada informację, iż na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie działalność gospodarczą.

Pkt 1 - należy podać zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Pkt 1.1 - należy podać zaległości wskazane w pkt 1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 5 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać "0".

Pkt 1.1.1 - należy podać zaległości wskazane w pkt 1.1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 10 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać "0".

Uwagi:

1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.

2. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, które są objęte pomocą publiczną.

3. Sprawozdania należy wypełniać w rachunku narastającym.