Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.02.20
do 2015.10.26
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 226

Art. 15. 1. Na środki Funduszu składają się:

  1) dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;

  2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

  3) (uchylony)

  4) inne wpływy.

2. Środki Funduszu przeznacza się na:

  1) wypłatę premii technologicznych;

  2) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.