Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.07.29
do 2021.04.15
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402

Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania działalności innowacyjnej poprzez:

    1) udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

    2) nadawanie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego;

    3) pomoc udzielaną w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki, ustanawianych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.