Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.09.2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2003 r. nr 175, poz. 1698

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.03.2017 r.

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. nr 106, poz. 489, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8.10.2003 r.

Załącznik

Zawiadomienie o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz