Ustawa z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.07.01
do 2015.04.27
uchylony przez
art. 25 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.01.01
2010.07.01
uchylony przez
2015.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 578
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. (uchylony)