Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.21
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.09.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1015
2013.11.21
zmieniony przez
2014.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1619
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 599
2016.06.18
zmieniony przez
2017.06.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
2019.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
2020.07.30
zmieniony przez
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34. § 1. Organ egzekucyjny niezwłocznie przekazuje wierzycielowi zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej.

§ 2. Wierzyciel wydaje postanowienie, w którym:

  1) oddala zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej;

  2) uznaje zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej:

   a) w całości,

   b) w części i w pozostałym zakresie oddala ten zarzut;

  3) stwierdza niedopuszczalność zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, jeżeli:

   a) zarzut jest albo był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu podatkowym, administracyjnym lub sądowym,

   b) zobowiązany kwestionuje w całości albo w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługuje środek zaskarżenia.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej przysługuje zażalenie.

§ 4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu ostatecznego postanowienia o:

  1) oddaleniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej albo stwierdzeniu jego niedopuszczalności - kontynuuje postępowanie egzekucyjne albo podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne;

  2) uznaniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 33 § 2 pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku, niemająca charakteru trwałego, wystąpiła po wszczęciu egzekucji administracyjnej - zawiesza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części;

  3) uznaniu zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w:

   a) art. 33 § 2 pkt 1-5,

   b) art. 33 § 2 pkt 6, jeżeli przyczyna braku wymagalności obowiązku ma charakter trwały lub wystąpiła przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

  - umarza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części.