Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.01
do 2018.07.05
dodany przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 18h
2018.01.01
dodany przez
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
2019.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18h. Wykreślenie z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2, następuje w przypadku, gdy:

    1) obowiązek zapłaty należności pieniężnej wygaśnie;

    2) wierzycielem nie jest podmiot, o którym mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 18b § 1, lub nie są spełnione warunki określone w art. 18b § 1, art. 18c § 1 lub 3 lub art. 18d § 4;

    3) utraci wykonalność wyrok, postanowienie albo mandat, z którego wynika należność pieniężna ujawniona w rejestrze;

    4) zostanie ustalony następca prawny zobowiązanego, w przypadku, o którym mowa w art. 18f § 1 pkt 10;

    5) sprzeciw, o którym mowa w art. 18i, zostanie uwzględniony w całości.