Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.08.20
do 2016.11.21
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 727
2015.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 858
2016.08.20
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1880
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 167
2019.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1169
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego:

    1) zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej, zwanej dalej "Unią", i wywozu towarów z tego obszaru,

    2) zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,

    3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki organów celnych.