Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.07.30
do 2011.02.24
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 11da
2010.07.30
dodany przez
2011.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
2013.06.05
uchylony przez
2015.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11da. 1. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane przez inspektorów i pracowników w taki sposób, aby ich zastosowanie powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.

2. Można stosować jednocześnie więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, jeżeli zastosowanie jednego środka nie odpowiada potrzebom zaistniałej sytuacji lub osiągnięcie podporządkowania się wydanym poleceniom przy zastosowaniu jednego środka okazało się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że okaże się bezskuteczne.

3. Odstępuje się od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której zastosowano te środki, podporządkowała się wydanym poleceniom.

4. Środków przymusu bezpośredniego nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób o widocznym kalectwie lub w podeszłym wieku oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat.

5. Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat.

6. Nie wolno stosować pałki wobec osób stawiających bierny opór, chyba że zastosowanie siły fizycznej okazało się bezskuteczne.

7. W razie uzasadnionej potrzeby osobę, wobec której zastosowano środki przymusu bezpośredniego, należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Przepisy wydane na podstawie art. 11b ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Obowiązywanie:
od 2011.02.25
do 2013.06.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
Istniejące wersje czasowe art. 11da
2010.07.30
dodany przez
2011.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
2013.06.05
uchylony przez
2015.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11da. 1. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane przez inspektorów i pracowników w taki sposób, aby ich zastosowanie powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.

2. Można stosować jednocześnie więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, jeżeli zastosowanie jednego środka nie odpowiada potrzebom zaistniałej sytuacji lub osiągnięcie podporządkowania się wydanym poleceniom przy zastosowaniu jednego środka okazało się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że okaże się bezskuteczne.

3. Odstępuje się od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której zastosowano te środki, podporządkowała się wydanym poleceniom.

4. Środków przymusu bezpośredniego nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób o widocznym kalectwie lub w podeszłym wieku oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat.

5. Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat.

6. Nie wolno stosować pałki wobec osób stawiających bierny opór, chyba że zastosowanie siły fizycznej okazało się bezskuteczne.

7. W razie uzasadnionej potrzeby osobę, wobec której zastosowano środki przymusu bezpośredniego, należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Przepisy wydane na podstawie art. 11b ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Obowiązywanie:
od 2013.06.05
do 2015.04.20
uchylony przez
art. 61 
Istniejące wersje czasowe art. 11da
2010.07.30
dodany przez
2011.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
2013.06.05
uchylony przez
2015.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11da. (uchylony)

Obowiązywanie:
od 2015.04.21
do 2016.05.24
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
Istniejące wersje czasowe art. 11da
2010.07.30
dodany przez
2011.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
2013.06.05
uchylony przez
2015.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11da. (uchylony)

Obowiązywanie:
od 2016.05.25
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Istniejące wersje czasowe art. 11da
2010.07.30
dodany przez
2011.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
2013.06.05
uchylony przez
2015.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 553
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 720
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11da. (uchylony)