Ustawa z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.11.14
do 2022.08.17
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2204
Istniejące wersje czasowe art. 361
2019.11.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 2204
2022.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1728
2022.10.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 361. 1. Akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie.

2. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

3. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te stanowią podstawę wpisu.

4. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego.

5. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się także na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ustawowo realizowanych zadań.