Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.01.01
do 2016.12.27
zmieniony przez
art. 3 
Dz. U. z 2010 r. nr 219, poz. 1442
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2011.01.01
zmieniony przez
2016.12.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2180
2017.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2157
2019.01.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 43
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego
(atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1ex 25.71.1Wyroby nożownicze i sztućce, z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0
2
ex 25.72.14.0Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
3
ex 25.99.24.0Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali nieszlachetnych - w tym medale
4
ex 25.99.29.0Wyroby z metali nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
5
ex 26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
6
ex 27.40.2Lampy i osprzęt oświetleniowy
7
ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
8
ex 32.12.14.0Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych - w tym medale z metali szlachetnych, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali szlachetnych
9
ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby - w tym medale oprawione w biżuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 23.41.11.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej
2
ex 23.41.12.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
3
ex 23.41.13.0Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
4
ex 23.49.12.0Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem wyrobów budowlanych
5
ex 26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
6
ex 27.40.2Lampy i osprzęt oświetleniowy
7
ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
8
ex 32.99.41.0Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
wyłącznie:
fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek, z ceramiki
9
ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niż rzeźby i posągi
10
ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 23.13.12.0Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych
2
ex 23.13.13.0Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
3
ex 23.19.24.0Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
4
ex 23.19.26.0Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5
ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
- biżuterii sztucznej szklanej
6
ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niż rzeźby i posągi
7
ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła

Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 16.24.12.0Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
dotyczy wyłącznie:
- beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna liściastego, baryłek do płynów z drewna
2
ex 16.29.12.0Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
3
ex 16.29.13.0Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
4
ex 16.29.14.0Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - z wyłączeniem:
1) części obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);
2) części, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów ujętych w grupowaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0
5
ex 16.29.25.0Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
z wyłączeniem:
- mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej podtynkowych
- mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa
- wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
6
ex 17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
dotyczy wyłącznie:
- serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue
7
ex 17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
dotyczy wyłącznie:
- wyrobów do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - firanek
8
ex 17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
dotyczy wyłącznie:
- pamiętników
- albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
9
ex 17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- koronek i haftów z papieru lub tektury
10
ex 31.00.12.0Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
11
ex 31.02.10.0Meble kuchenne
dotyczy wyłącznie:
- mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych
12
ex 31.09.12.0Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
13
ex 31.09.13.0Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
14
ex 31.09.14.0Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
15
ex 32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
- biżuterii sztucznej, pozostałej - z drewna
16
ex 32.99.41.0Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
dotyczy wyłącznie:
- fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek - o charakterze pamiątkarskim, z drewna lub korzenia

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 13.20.1Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych
2
ex 13.20.20.0Tkaniny bawełniane
3
ex 13.20.4 Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne
 
     z wyjątkiem:  
 
     13.20.44.0

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

 

     13.20.46.0

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
4
ex 13.91.19.0Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
dotyczy wyłącznie:
- tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym
5
ex 13.92.11.0Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
6
ex 13.92.12.0Pościel
7
ex 13.92.13.0Obrusy i serwety
8
ex 13.92.14.0Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
9
ex 13.92.15.0Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe
10
ex 13.92.16.0Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
11
ex 13.93.11.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
12
ex 13.93.12.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13
ex 13.93.13.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
14
ex 13.93.19.0Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
15
ex 13.96.17.0Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.
16
ex 13.99.11.0Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
17
ex 13.99.12.0Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 13.92.12.0Pościel
2
ex 13.92.13.0Obrusy i serwety
3
ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia
 
     z wyjątkiem: 
 
     14.13.4Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
4
ex 14.14 Bielizna
 
     z wyjątkiem: 
 

     14.14.25.0

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
5
ex 14.19 Pozostała odzież i dodatki odzieżowe
 
     z wyjątkiem: 
 
     14.19.12.0Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
6
ex 14.31.10.0Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
7
ex 14.39.10.0Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 14.11.10.0Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
2
ex 14.20.10.0Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
3
ex 15.12.11.0Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt - z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z siodełkiem i innych lasek
4
ex 15.12.19.0Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
dotyczy wyłącznie:
- wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
5
ex 15.20Obuwie
6
ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry
7
ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry

Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno niewymienione

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1
ex 13.99Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- puszków do pudru
2
ex 15.12Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze
- dotyczy wyłącznie: batów i szpicrut
3
ex 16.29Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
dotyczy wyłącznie:
- rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
- bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu
4
ex 17.29Pozostałe wyroby z papieru i tektury
dotyczy wyłącznie:
- papierowych ozdóbek
5
ex 20.51Materiały wybuchowe; zapałki
dotyczy wyłącznie:
- zapałek
6
ex 22.19Pozostałe wyroby z gumy
dotyczy wyłącznie:
- szczotek gumowych,
- cybuchów fajek z ebonitu,
- grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych artykułów z ebonitu
7
ex 22.23Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa
dotyczy wyłącznie:
- sprężystych pokryć podłogowych, tj. płytek winylowych, linoleum, itp., z tworzyw sztucznych
8
ex 22.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
dotyczy wyłącznie:
- cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów, z tworzyw sztucznych
9
ex 25.99Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- termosów i butelek metalowych,
- metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek
10
ex 26.51.32.0Przyrządy traserskie
11
ex 28.99Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek
12
ex 30.92Rowery i wózki inwalidzkie
dotyczy wyłącznie:
- wózków dziecięcych
13
ex 32.20.12.0Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne - z wyłączeniem instrumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i harf
14
ex 32.99Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- globusów plastycznych
- tablic do pisania
15
ex 90.03.12.0Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- prac wykonanych ręcznie np. druków reklamowych wykonanych przez artystów innych niż autorzy, kompozytorzy, artyści wykonawcy, malarze, graficy i rzeźbiarze
16
ex 90.03.13.0Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
- współczesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów, druków reklamowych wykonanych ręcznie,
- współczesnych oryginałów rzeźb, posągów z dowolnego materiału