Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmieniony przez
 
 
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
2016.01.01
zmiana wynikająca z
 
2016.12.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2180
2017.01.01
zmiana wynikająca z
 
2017.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2157
2018.01.01
zmiana wynikająca z
 
2019.01.01
zmiana wynikająca z
 
2019.01.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 43
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Uwaga od redakcji:
Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r. (Mon. Pol. z 2008 r. nr 88, poz. 771).

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.
Zakres działalności
Oznaczenie stawek
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000 do 50.000
powyżej
50.000
1
2
3
4
5
6
1
usługi ślusarskie
0
316
370
406
1
546
591
682
2
697
803
912
3
875
1002
1114
2
usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych
0
227
247
282
1
436
469
503
2
538
591
663
3
usługi rusznikarskie
0
158
179
192
1
297
350
389
4
usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności
0
370
406
406
1
629
721
721
2
944
1053
1053
5
usługi grawerskie
0
331
370
422
1
611
697
789
6
usługi w zakresie wyrobu pieczątek
0
297
350
389
1
559
611
697
7
usługi pobielania kotłów i naczyń
0
663
663
663
1
1298
1298
1298
8
usługi kowalskie
0
158
179
192
1
316
370
406
2
436
469
503
3
481
525
570
9
usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej
0
331
389
422
1
611
697
789
2
930
1061
1165
3
1165
1286
1398
10
usługi w zakresie kotlarstwa
0
297
350
389
1
538
591
663
11
usługi w zakresie mechaniki maszyn
0
264
297
331
1
481
516
559
2
611
697
789
3
736
841
944
4
895
1019
1128
12
usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych
0
158
192
212
1
331
370
422
2
447
491
525
3
516
559
611
4
570
647
736
13
usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego
0
192
227
247
1
436
481
516
2
559
611
697
3
682
771
875
14
usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej
0
212
227
264
1
436
469
503
2
538
591
663
3
629
721
803
15
usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych
0
212
227
264
1
447
491
525
16
usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag
0
264
297
331
1
503
546
591
17
usługi zegarmistrzowskie
0
158
192
212
1
350
389
436
2
458
503
538
3
525
583
647
18
usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów
0
469
503
546
1
912
1038
1139
2
1310
1440
1583
3
1679
1922
2165
19
usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą
0
282
316
350
1
538
591
663
2
721
825
930
3
944
1088
1180
4
1088
1205
1310
5
1269
1398
1532
20
usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej
0
350
389
436
1
629
736
825
2
930
1073
1165
3
1114
1219
1338
21
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
0
227
264
297
1
469
503
546
2
583
663
754
22
usługi w zakresie tele- i radiomechaniki
0
227
247
282
1
447
491
525
2
559
611
697
3
736
841
944
4
895
1019
1128
23
usługi w zakresie bieżnikowania opon
0
458
458
458
1
789
789
789
2
1053
1053
1053
3
1194
1194
1194
24
usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon
0
316
370
406
1
559
611
697
2
789
912
1019
3
983
1103
1205
25
szklarstwo*
0
282
282
282
1
546
546
546
2
697
697
697
3
841
841
841
26
witrażownictwo*
0
212
227
264
1
436
481
516
2
538
591
663
3
546
697
789
27
usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien
0
282
316
350
1
503
546
591
2
663
754
858
3
841
944
1073
28
kołodziejstwo*
0
212
212
212
1
422
422
422
2
516
516
516
29
usługi w zakresie pozłotnictwa
0
179
212
227
1
370
422
458
2
469
503
546
3
516
559
611
30
usługi tapicerskie
0
192
227
247
1
436
481
516
2
546
591
682
3
629
736
825
31
bednarstwo*
0
141
141
141
1
297
297
297
2
406
406
406
32
koszykarstwo*
0
350
350
406
1
803
803
803
2
1139
1139
1139
33
wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*
0
192
192
192
1
422
422
422
34
gręplarstwo*
0
106
122
141
1
282
316
350
2
370
422
458
35
kilimiarstwo*
0
247
247
247
1
503
503
503
2
629
629
629
36
koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*
0
122
122
122
1
282
282
282
37
usługi hafciarskie
0
179
192
192
1
350
389
389
2
469
503
503
3
538
583
583
4
583
647
647
38
dziewiarstwo na drutach i szydełkach*
0
70
70
70
1
192
192
192
2
264
264
264
39
repasacja pończoch
0
70
70
70
1
192
192
192
40
usługi w zakresie bieliźniarstwa
0
122
141
158
1
297
331
370
2
406
447
481
41
usługi w zakresie gorseciarstwa
0
122
141
158
1
297
331
370
2
406
447
481
42
czapnictwo i kapelusznictwo męskie*
0
192
192
192
1
389
389
389
2
491
491
491
43
modniarstwo*
0
212
212
212
1
422
422
422
2
525
525
525
44
usługi krawieckie
0
106
122
141
1
227
264
297
2
370
422
458
3
469
503
546
4
503
546
591
5
570
647
736
45
cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie
0
70
70
70
1
158
179
192
2
212
227
264
46
usługi w zakresie kożuszkarstwa
0
247
282
282
1
503
546
546
2
663
754
754
3
875
983
983
47
cholewkarstwo*
0
158
158
158
1
350
350
350
2
469
469
469
48
szewstwo miarowe
0
179
212
227
1
406
447
481
2
503
546
591
3
570
629
721
49
szewstwo ortopedyczne*
0
122
141
158
1
316
370
406
2
436
469
503
3
503
546
591
50
szewstwo naprawkowe
0
88
106
122
1
227
247
282
2
316
370
406
51
odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
179
212
227
1
350
389
436
2
469
503
546
3
525
583
647
52
usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
264
297
331
1
481
525
570
2
611
697
789
53
usługi w zakresie kuśnierstwa
0
264
297
297
1
516
559
559
2
697
789
789
3
895
1002
1002
54
rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*
0
122
141
158
1
282
316
370
2
389
436
469
55
rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*
0
192
192
192
1
389
389
389
2
491
491
491
56
młynarstwo*
0
106
106
106
1
192
192
192
2
282
282
282
57
przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*
0
70
70
70
1
88
88
88
2
141
141
141
58
wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*
0
70
88
88
1
179
192
192
59
usługi w zakresie introligatorstwa
0
192
227
247
1
436
469
503
2
538
591
663
60
usługi w zakresie lutnictwa
0
158
179
192
1
297
350
389
2
436
469
503
61
usługi w zakresie organmistrzostwa
0
192
227
247
1
389
436
469
2
491
538
583
62
usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych
0
158
192
212
1
331
370
422
2
447
491
525
63
usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych
0
192
227
247
1
389
436
469
2
481
525
570
64
usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych
0
158
192
212
1
350
389
436
2
469
503
546
65
usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych
0
192
227
247
1
422
458
491
66
ortopedyka*
0
88
88
106
1
192
227
247
2
297
331
370
3
331
370
422
67
usługi w zakresie lakiernictwa
0
227
227
227
1
481
481
481
68
usługowe wytwarzanie szyldów
0
192
227
247
1
436
469
503
2
538
591
663
69
konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych
0
212
227
264
1
436
469
503
2
538
591
663
3
629
736
825
70
usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
- dla ludności
0
282
316
350
1
481
516
559
2
663
754
858
3
930
1053
1165
4
1088
1194
1310
5
1258
1391
1517
71
usługi w zakresie sztukatorstwa
- dla ludności
0
212
227
264
1
370
422
458
2
491
538
583
3
583
663
754
72
usługi w zakresie odgrzybiania budynków
- dla ludności
0
282
316
350
1
481
516
559
73
usługi w zakresie cyklinowania
- dla ludności
0
212
227
264
1
436
469
503
74
usługi w zakresie zduństwa
- dla ludności
0
212
227
247
1
406
447
481
2
516
559
611
3
663
754
858
75
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
- dla ludności
0
370
422
458
1
663
754
858
2
983
1103
1204
3
1165
1298
1415
76
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
- dla ludności
0
350
350
350
1
447
447
447
2
875
875
875
77
obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej
0
370
370
370
1
611
611
611
2
895
895
895
3
1103
1103
1103
78
usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt
0
192
192
192
1
406
406
406
79
usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt
0
316
316
316
1
570
570
570
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim 
247
247
247
80
usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek
0
227
247
282
1
436
481
516
2
546
591
682
81
usługi w zakresie maglowania
0
88
106
122
1
227
247
282
2
297
350
389
82
usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich
0
212
227
264
1
422
458
491
2
516
559
611
3
629
647
736
4
663
736
825
83
pranie pierza i puchu
0
158
192
212
1
350
389
436
2
469
503
546
84
kominiarstwo
0
141
158
179
1
331
370
422
2
447
491
525
85
usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania
0
264
297
331
1
516
559
611
2
682
771
875
86
usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt
0
106
122
141
1
282
316
350
2
389
436
469
3
469
503
546
4
503
546
591
5
611
697
789
87
usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców
0
106
106
122
1
227
264
297
2
350
389
436
3
436
469
503
4
447
491
525
5
559
611
697
88
usługi kosmetyczne
0
106
122
141
1
282
316
350
2
406
447
481
3
481
525
570
4
516
559
611
5
559
611
697
89
manicure, pedicure
0
70
88
88
1
179
192
192
2
212
227
264
3
297
350
389
4
331
370
422
5
447
491
525
90
usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)
0
481
525
570
1
944
1073
1165
2
1234
1363
1493
3
1391
1538
1714
usługi pozostałe
0
192
227
247
1
422
458
491
2
516
559
611
3
583
663
754
4
663
771
856
91
wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii
0
436
469
503
1
841
944
1073
92
sprzątanie wnętrz
0
192
227
247
1
389
436
469
2
491
538
583
93
ważenie osób
0
53
53
53
94
usługi w zakresie radiestezji
0
106
106
106
95
usługi świadczone w gospodarstwach domowych
0
192
227
247

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 54.934 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.
Parkingi o liczbie stanowisk
Stawka
1
2
3
1
do 1405,70 zł od każdego stanowiska
2
powyżej 140 do 180798 zł + 8,60 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3
powyżej 1801142 zł + 10,10 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000
do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
 
1714
2858
2287
3430
2858
4002

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się: usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU 45.5), usług w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi (PKWiU 50.1), usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.3), usług w zakresie handlu motocyklami oraz częściami i akcesoriami do nich, konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.4), z wyjątkiem usług w zakresie konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.40.4), usług w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych (PKWiU 50.5), usług w zakresie handlu hurtowego i komisowego (PKWiU dział 51), usług hoteli i restauracji (PKWiU dział 55), usług transportowych oraz usług wspomagających na rzecz transportu (PKWiU dział 60-63), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKWiU dział 64), z wyjątkiem usług kurierskich pozostałych (PKWiU 64.12.12), usług pośrednictwa finansowego (PKWiU sekcja J), usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU sekcja K), usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU sekcja L), usług w zakresie edukacji (PKWiU sekcja M), usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU sekcja N), usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych (PKWiU sekcja O), z wyjątkiem usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo (PKWiU 92.13), usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne (PKWiU sekcja Q).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością,
napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.
Usługi w zakresie handlu
detalicznego
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000
do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi
0
316
481
436
591
481
754
1
436
591
481
754
591
966
2
481
763
591
966
754
1103
3
591
966
754
1103
1017
1374
2
kwiatami
0
436
591
481
754
591
966
1
481
754
591
966
754
1103
2
591
966
754
1103
1017
1374

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

5. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.
Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000
do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1artykułów
nieżywnościowych
0
436
966
481
1103
591
1801
1
481
1103
591
1801
754
2669
2
583
1374
805
2421
1017
3542

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.
Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
Oznaczenie stawek
Wysokość stawki w zł
1
2
3
4
1
w zakresie sprzedaży lodów z automatów0422-559
1559-736
2663-841
3771-944
41038-1220
2
w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0350-491
1491-682
2583-771
3697-875
4941-1152

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.
Rodzaj usługi
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)
do 25.000
ponad 25.000
do 100.000
ponad 100.000
do 500.000
powyżej
500.000
1
2
3
4
5
6
1
Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób
180
188
204
221
2
Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków
272
297
323
360
3
Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej
110
110
110
110
4
Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym
123
123
123
123
z czego: usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
53-88
53-88
53-88
53-88

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.
Rodzaj świadczonych usług
Liczba urządzeń (samochodów)
Stawka
1
2
3
4
1
Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grającedo 237,10 zł od każdego urządzenia
powyżej 2 do 474,20 zł + 87,30 zł od każdego urządzenia ponad 2
powyżej 4 do 6248,80 zł + 107,20 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 do 8463,20 zł + 114,40 zł od każdego urządzenia ponad 6
powyżej 8 do 10692,00 zł + 131,50 zł od każdego urządzenia ponad 8
powyżej 10955,00 zł + 150,00 zł od każdego urządzenia ponad 10
2
Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:  
do 161*7,20 zł od każdego miejsca
powyżej 161*115,20 zł + 7,20 zł od każdego miejsca ponad 16
3
Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:  
do 241*23,00 zł od każdego miejsca
powyżej 241*552,00 zł + 18,60 zł od każdego miejsca ponad 24
4
Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) - o liczbie samochodówdo 685,80 zł od każdego samochodu
powyżej 6 do 12514,80 zł + 134,20 zł od każdego samochodu ponad 6
powyżej 12 do 241320,00 zł + 171,40 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 243376,80 zł + 214,30 zł od każdego samochodu ponad 24
5
Strzelnice1267,20 zł
2543,00 zł
powyżej 2543,00 zł + 543,00 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6
Imprezy zręcznościowe inne:  
a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe170,10 zł
2175,70 zł
3411,50 zł
powyżej 3411,50 zł + 283,10 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 418,60 zł od każdego urządzenia
powyżej 4 do 674,40 zł + 21,50 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6117,40 zł + 42,90 zł od każdego urządzenia ponad 6
7
Huśtawki (wahadłowe i kołowe)173,10 zł
2374,40 zł
powyżej 2374,40 zł + 374,40 zł od każdego urządzenia ponad 2
8
Kolejki torowe1*11,50 zł
9
Zjeżdżalnie:  
a) zjeżdżalnie "Gigant"1*67,20 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne1*44,20 zł
10
Imprezy pozostałe:  
a) pałac strachów, labirynt1*1346,20 zł
b) ściana emocji1*1096,10 zł
c) ściana lalkowa1*374,40 zł
d) głowa medium, pokazy gadów1*217,00 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy
iluzjonistyczne
1*92,90 zł
f) gabinet luster1*48,70 zł
g) hipodrom - kuce1*30,10 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.
Rodzaj wykonywanej czynności
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)
do 25.000
powyżej
25.000
1
2
3
4
 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:  
1
do 10 na dobę
320
338
2
do 20 na dobę
441
465
3
do 30 na dobę
506
-
 Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:  
4
do 50 posiłków na dobę
386
420
5
do 100 posiłków na dobę
506
558

Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.
Rodzaj wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie
Stawka
1
2
3
4
1
Lekarz i lekarz stomatologdo 4812,80 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96614,40 zł + 17,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 961430,40 zł
2
Felczer 3,80 za każdą godzinę
3
Technik dentystycznydo 2411,30 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 96271,20 zł + 14,60 zł za każdą godzinę ponad 24
powyżej 961322,40 zł
4
Pielęgniarka, położna 1,40 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie
Stawka
1
2
3
Lekarz weterynarii:  
a)do 487,20 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96345,60 zł + 8,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96758,40 zł
b)-371,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie
Stawka
1
2
do 481,40 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9667,20 zł + 2,80 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96201,60 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie
Stawka
1
2
do 484,20 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96201,60 zł + 8,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96614,40 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.
Rodzaj usługi
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)
do 5.000
ponad 5.000
do 20.000
powyżej
20.000
1
2
3
4
5
1
Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich
31-43
43-55
55-65
2
Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły
31-43
43-55
55-65
3
Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
77-99
88-111
99-123
4
Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12
55-123
99-215
192-386
5
Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej
31-43
43-55
43-65

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.