Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.03
do 2021.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

    1) art. 3 pkt 1 lit. a i c-e oraz art. 7 pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

    2) art. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

    3) art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 3.12.2021 r.