Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.03
do 2022.03.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.03.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, został złożony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru.