Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.11.28
do 2009.12.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316
2009.12.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 25, pkt 27, pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g i pkt 40, art. 3, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6-9 oraz art. 6 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.;

    2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2 pkt 12 lit. a-d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.