Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.11.28
do 2009.12.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316
2009.12.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 1-3, pkt 11 lit. a tiret piąte, tiret ósme w zakresie dodawanego pkt 26a, tiret szesnaste oraz lit. c w zakresie dodawanego ust. 23, pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 22, pkt 23 lit. a w zakresie tiret pierwszego i drugiego oraz lit. c, pkt 25, pkt 27, pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g i lit. i, pkt 40 w zakresie dodawanego art. 45c ust. 1-3 i 5, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6 w zakresie dodawanego art. 21b ust. 1-3 i 5, pkt 7-9 oraz art. 6 i 7, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008 r.;

    2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2 pkt 12 lit. a-d, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010 r.