Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.04.01
do 2011.08.25
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.20
2010.09.18
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2011.04.01
zmieniony przez
2011.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
2012.01.01
zmieniony przez
2013.04.01
zmieniony przez
2013.10.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 710
2017.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
2018.01.19
zmieniony przez
2018.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
2019.11.01
zmieniony przez
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 106
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%

Uwaga od redakcji:
Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2013 r., stawka podatku wynosi 8%.

Poz.
Symbol PKWiU 2008
Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1
2
3
   Towar (grupa towarów)
1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3  01.22  Owoce tropikalne i podzwrotnikowe
4  01.23.1 Owoce cytrusowe
5  01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
6 ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
7  01.26 Owoce oleiste
8 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
  10  01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
  11 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  12  01.28.20.0 Szyszki chmielowe
  13  01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

14

ex

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),

  2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

  3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),

  4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),

  5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

  6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

  7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

  8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

  15  ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
  16  02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych 
  17  02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
  18  02.20.14.0 Drewno opałowe
19 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
20 ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

21 ex 08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

  1) kreda mielona, pastewna,

  2) kreda mielona,  nawozowa,

  3) mączka dolomitowa

22 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
23 ex 08.92.10.0 Torf - wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych
24 ex 10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

1) tłuszczów technicznych,

2) produktów ubocznych garbarń,

3) skór i skórek, niejadalnych,

4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków

25
 
 
10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
26 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
27 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
28 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
29  10.61 Produkty przemiału zbóż 
30  10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe 

31

 

10.71.11.0

Pieczywo świeże

32

 

ex 10.71.12.0

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

33 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
34 ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy
35 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta
36  10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
37  10.73.12.0 Kuskus
38 ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)
39  10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
40 ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
41 ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej 
42 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
43  10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
44  10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
45  10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
46 ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
47 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
48 ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
49  10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
50  10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych
51 ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane - wyłącznie wywar

52

ex

11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

  1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

  2) zawierające tłuszcz mlekowy

53 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana
54 ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) - wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
55 ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych
56 ex 20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów - wyłącznie:

  1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),

  2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych,  cykloalkenowych, cykloterpenowych,

  3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57 ex 20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1)  podpuszczka i jej koncentraty,

2)  enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

58 ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak - wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
59 ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia 
60  20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne 
61 ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu
62 ex 20.15.60.0 Azotan sodu - wyłącznie sprzedawany jako nawóz
63 ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych 
64  20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów  oraz ziemia humus)
65 ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
66 ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka - wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
67  23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne 
68 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej 
69  35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
70  36.00.1 Woda w postaci naturalnej 
71 ex 38.11.57.0 Odpady ze skór - wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
72  ex 58.11.1 Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek 
73 ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
74 ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na  podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
75  59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
76  bez względu na symbol PKWiU Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt
77  bez względu na symbol PKWiU Obuwie dziecięce
78  bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych 
    Towary związane z ochroną zdrowia
79 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium
80 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
81 ex 17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie:

1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

3) wata celulozowa, paczkowana,

4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82 ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne - wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne
83 ex 20.20.14.0  Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych 
84 ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny - wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych 
85  bez względu na symbol PKWiU Błony rentgenowskie diagnostyczne
86 ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji
87 ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
88 ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego
89  bez względu na symbol PKWiU Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
90 ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit - wyłącznie węże medyczne z gumy 
91 ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit - wyłącznie rękawice chirurgiczne
92  22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit 
93 ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
94 ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) 
95  26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
96 ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów - wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych 
97 ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) 
98 ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a 
99  30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100 ex 32.50.13.0

Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,

2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,

5) aparatura do transfuzji

101 ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych 
102  32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
103  32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
104  bez względu na symbol PKWiU 

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

  1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

  2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

  3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"

105  bez względu na symbol PKWiU Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika 
106  bez względu na symbol PKWiU Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a
107  bez względu na symbol PKWiU Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
    Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej
108 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety - wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin
109 ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. - wyłącznie narzuty i kapy na łóżka
110 ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji - wyłącznie wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)
111 ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia - wyłącznie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowe, z wyjątkiem używanych wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowych
112 ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek 
113 ex  16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna - wyłącznie beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego
114 ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna - wyłącznie: deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i kuchenne
115 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna - wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna
116 ex 16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie:

1) wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego, itp.),

2) przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce, itp.)

117

ex

16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie:

1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny,

2) galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej,

3) wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymienione,

4) łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby

118 ex 17.29.19.0

Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1) wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej,

2) wycinanki ludowe i artystyczne

119 ex 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - wyłącznie wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
120 ex 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej - wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne 
121 ex 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne - wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby
122 ex 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części - wyłącznie militaria 
123 ex 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie wyroby kowalstwa artystycznego 
124 ex 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne - wyłącznie smyczkowe 
125  32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
126  32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
127 ex 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów - wyłącznie: wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
128 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej 
    Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
129  Sprzęt przewozowo-samochodowy:

1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

130  Sprzęt łączności:

1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,

2) sprzęt łączności przewodowej,

3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,

4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,

5) zestawy antenowe,

6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131  Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,

2) aparaty oddechowe z maskami,

3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,

6) urządzenia oddymiające i zadymiające,

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,

8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

16) pompy i autopompy pożarnicze,

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

132  Wyposażenie zabezpieczające:

1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,

2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,

3) wyposażenie samochodów sanitarnych.

133  Materiały pędne i smary:

paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

134  Pozostałe towary:

1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,

2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,

3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,

4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.

    Wykaz usług (grupa usług)
135 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
136  02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
138 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
139 ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane - wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny
140  36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
141  36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
142 ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
143  38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
144  38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
145  38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
146  38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
147  38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
148  38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
149  38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
150  38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
151 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
152  39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
153  39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
154  49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
155  49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
156  49.32 Usługi taksówek osobowych
157  49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
158  50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu
159  50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski
160  50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
161 ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie
162  51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
163  55 Usługi związane z zakwaterowaniem
164 ex 59.11.1 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych*)
165 ex 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów*)
166 ex 59.20.1 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo*)
167 ex 59.20.2 Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych*)
168 ex 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34*)
169 ex 61.10.5 Usługi radia i telewizji kablowej*)
170 ex 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
171 ex 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
172 ex 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
173  75 Usługi weterynaryjne 
174  81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
175  81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
176  81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
177 ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku
178 ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów - wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75
179  93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
180  96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
181  bez względu na symbol PKWiU Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
182  bez względu na symbol PKWiU

Usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2) do obiektów kulturalnych

183  bez względu na symbol PKWiU Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
184  bez względu na symbol PKWiU  Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu 
185  bez względu na symbol PKWiU Wstęp na imprezy sportowe
186  bez względu na symbol PKWiU Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu
187  bez względu na symbol PKWiU Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93-96, 99 i 101-103

*)Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Objaśnienia:

  1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

  2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za  który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.