Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.01
do 2008.12.31
zmieniony przez
art. 1 

Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

    1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

    2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

    3) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.