Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 248
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2016 r. poz. 11
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2018 r. poz. 347
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2019 r. poz. 887
2020.03.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

    1) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2) dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.*)

_______________________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.12.2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. poz. 2133), które traci moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. poz. 11).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 248
2010.09.01
zmieniony przez
2014.12.09
zmieniony przez
2016.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 11
2018.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 347
2019.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 887
2020.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 248
2016.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 11
2017.03.01
zmieniony przez
2018.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 347
2018.05.08
zmieniony przez
2019.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 887
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju