Ustawa z dnia 17.03.2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.05
do 2022.03.18
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 616
2021.09.30
zmieniony przez
2022.03.05
zmieniony przez
2022.03.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. (uchylony)

2. Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r.

3. W 2022 r. wykaz, o którym mowa w art. 95n ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 30 września. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.