Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.04
do 2022.07.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 11
Istniejące wersje czasowe art. 46
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 11
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 46. 1. Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone Krajowemu Zasobowi Nieruchomości dotacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 20, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

  1) w 2021 r. - 15 mln zł;

  2) w 2022 r. - 15 mln zł;

  3) w 2023 r. - 15 mln zł;

  4) w 2024 r. - 15 mln zł;

  5) w 2025 r. - 15 mln zł;

  6) w 2026 r. - 15 mln zł;

  7) w 2027 r. - 15 mln zł;

  8) w 2028 r. - 15 mln zł;

  9) w 2029 r. - 15 mln zł;

  10) w 2030 r. - 15 mln zł.

2. Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których może być udzielona Krajowemu Zasobowi Nieruchomości dotacja, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 20, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

  1) w 2020 r. - 10 mln zł;

  2) w 2021 r. - 40 mln zł;

  3) w 2022 r. - 40 mln zł;

  4) w 2023 r. - 40 mln zł;

  5) w 2024 r. - 40 mln zł;

  6) w 2025 r. - 40 mln zł;

  7) w 2026 r. - 40 mln zł;

  8) w 2027 r. - 40 mln zł;

  9) w 2028 r. - 40 mln zł;

  10) w 2029 r. - 40 mln zł.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów związanych z obsługą realizacji zadań wynikających z ustawy.

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.