Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.10
do 2022.05.26
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
Istniejące wersje czasowe art. 166
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.05.27
zmieniony przez
2022.12.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 166. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 145 i art. 146, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;*)

  3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;*)

  5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem 5 lipca 2022 r.;

  6) art. 122, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

  7) art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. 63, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;

  8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;

  10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;

  11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 93, art. 96 pkt 1-17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.

__________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 22.12.2020 r.