Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.12.22
do 2021.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
Istniejące wersje czasowe art. 113
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 113. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 23a w części wspólnej i w pkt 23d w części wspólnej wyrazy "pisemnie powiadomił" zastępuje się wyrazami "powiadomił na piśmie";

  2) w art. 16:

   a) w ust. 3 i 3b wyrazy "pisemnie potwierdza" zastępuje się wyrazami "potwierdza na piśmie",

   b) w ust. 3a w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  3) w art. 18 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138m w ust. 2 i w art. 138p w ust. 1 wyrazy "w formie" zastępuje się wyrazami "w postaci";

  4) w art. 31b w ust. 5a w zdaniu drugim wyrazy "pisemnego oświadczenia" zastępuje się wyrazami "oświadczenia na piśmie";

  5) w art. 32 w ust. 6a i 6b wyrazy "pisemnego potwierdzenia" zastępuje się wyrazami "potwierdzenia na piśmie";

  6) w art. 42 w ust. 4 w części wspólnej i w ust. 9, w art. 49 w ust. 1, w art. 57 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62a w ust. 1, w art. 64 w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim, w art. 65 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 82 w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 w części wspólnej i w ust. 2f wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie";

  7) użyte w art. 54 w ust. 3 i w art. 84e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "pisemna zgoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzona na piśmie zgoda";

  8) użyte w art. 54 w ust. 15 i w art. 87 w ust. 3 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy "pisemna informacja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "informacja na piśmie";

  9) w art. 64 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 84d w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyrazy "pisemne żądanie" zastępuje się wyrazami "żądanie na piśmie";

  10) w art. 69 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy " , w formie pisemnej," zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  11) w art. 87 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 118 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "pisemnego powiadomienia" zastępuje się wyrazami "powiadomienia na piśmie";

  12) w art. 121 w ust. 1 i w art. 123 w ust. 2 wyrazy "pisemny wniosek" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie wniosek".