Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.24
 
dodany przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 7c
2020.10.24
dodany przez

§ 7c.*) Do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

________________________
*) Uwaga od redakcji: zgodnie z brzmieniem § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917), dodany § 7c wchodzi w życie z dniem 30.10.2020 r. z mocą od 24.10.2020 r.