Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.09
do 2020.10.23
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1758
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1758
2020.10.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

    1) obszar obejmujący powiaty, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia, zwany dalej "obszarem czerwonym";

    2) obszar obejmujący powiaty nieobjęte wykazem, o którym mowa w pkt 1, zwany dalej "obszarem żółtym".