Ustawa z dnia 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.09.01
 
zmieniony przez
art. 19 
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
2020.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem art. 7 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 31.08.2020 r.